Ο EastMed θα αναβαθμίσει σημαντικά τον γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου και της Ελλάδας
Δευτέρα 17.01.2022
Δευτέρα 17.01.2022, από Γραφείο Τύπου

Η ΕΔΕΚ από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της υλοποίησης του αγωγού EastMed αφού η κατασκευή του θα αναβαθμίσει σημαντικά τον γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου και της Ελλάδας.

Όσοι στοχεύουν στην μη υλοποίησή του ενισχύουν τις τουρκικές και όχι μόνο παρεμβάσεις που γίνονται για να μην περιθωριοποιηθεί ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας.

Οι τουρκικές εξάλλου αντιδράσεις υπέρ της ματαίωσης της υλοποίησης του αγωγού EastMed επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα του αγωγού.

Θυμίζουμε πως στο παρελθόν υπήρχαν έργα τα οποία είχε εκτιμηθεί πως δεν θα είχαν υλοποιηθεί, αλλά η γεωστρατηγική τους σημασία οδήγησε τελικά στην υλοποίησή τους (π.χ. o Nord Stream).

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 17 Ιανουαρίου 2022

Ανακοινώσεις