Σωκράτης Σωκράτους
Πρόεδρος
Βάσος Δημητρίου
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Στέλιος Χαραλάμπους
Οργανωτικός Γραμματέας
Φρήτα Γρηγοριάδου
Μέλος
Μόδεστος Δημητρίου
Μέλος
Χρίστος Δημητρίου
Μέλος
Θέμης Θεμιστοκλέους
Μέλος
Σταυρούλλα Θεοδώρου
Μέλος
Χαράλαμπος (Ασπρής) Ιωάννου
Μέλος
Μιχάλης Πηλέας
Μέλος
Νεόφυτος Σέργη
Μέλος
Νίκος Σολωμού
Μέλος
Άδωνης Στασής
Μέλος
Πέτρος Στυλιανάκης
Μέλος