Κυκλοφοριακό Πρόβλημα
#ΚάνεΚάτι για το κυκλοφοριακό!
  • Εφαρμογή προγραμμάτων Park and Ride (π.χ. από το νέο ΓΣΠ προς το κέντρο της Λευκωσίας). 
  • Διασφάλιση σύγχρονων, άνετων, αξιόπιστων και αποτελεσματικότερων δημόσιων μεταφορών με νέες συμβάσεις.
  • Καλύτερες και συχνότερες διαδρομές, σύγχρονα λεωφορεία, συστήματα τηλεματικής και εισαγωγή μέσων σταθερής τροχιάς
  • Συμπλήρωση του αστικού οδικού δικτύου όλων των πόλεων και του υπεραστικού και αγροτικού οδικού δικτύου, με έμφαση στους δρόμους που συνδέουν τις πόλεις με τα ορεινά και στους περιμετρικούς δρόμους.
  • Προώθηση του σχεδίου κινητικότητας της Λευκωσίας και άμεση εκπόνηση αντίστοιχου σχεδίου για την Λεμεσό. Έμφαση στις Λεωφορειολωρίδες και στους ποδηλατοδρόμους.
  • Παραχώρηση κινήτρων για χρήση ποδηλάτων και δίκυκλων για διακίνηση εντός των πόλεων.  
  • Υιοθέτηση αυστηρής πολιτικής για τη στάθμευση ιδιωτικών οχημάτων στο κέντρο της πόλης.