Περιβάλλον - Οικολογία
#ΚάνεΚάτι για τη βιωσιμότητα της φύσης!
  • Μετατροπή όλων των δημοσίων κτηρίων σε κτήρια μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης με ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμία κ.ά.
  • Υιοθέτηση νέων μέτρων και επιτάχυνση της εφαρμογής των υφιστάμενων για εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Άμεση και καθολική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα σχολεία.
  • Μεγαλύτερα κίνητρα για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Ανάπτυξη δικτύου ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Υιοθέτηση κινήτρων για Υγραεριοκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς.
  • Καθολική αντικατάσταση των λαμπτήρων οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED.
  • Κατασκευή εξειδικευμένων μονάδων για την επεξεργασία, αποθήκευση και ενδεδειγμένη ταφή στερεών και υγρών αποβλήτων για την αποτελεσματική προστασία των υδάτων, του αέρα και του εδάφους.
  • Καθολική αξιοποίηση των υγρών και στερεών αποβλήτων για παραγωγή νερού ύδρευσης και ενέργειας.
  • Αναβάθμιση του αστικού πρασίνου.
  • Οι μονάδες αφαλάτωσης να μετατραπούν σε μονάδες κατανάλωσης πράσινης ενεργείας