Καταστατικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πολιτική Ταυτότητα

Άρθρο 01: Όνομα του Κινήματος
Άρθρο 02: Έδρα του Κινήματος
Άρθρο 03: Έμβλημα του Κινήματος
Άρθρο 04: Πολιτική Οικογένεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αξίες - Στόχοι - Λειτουργία

Άρθρο 05: Αξίες, Αρχές, και Ιδεολογία
Άρθρο 06: Ερμηνευτική Διάταξη
Άρθρο 07: Εσωκομματική Δημοκρατία
Άρθρο 08: Ισοτιμία της Ψήφου και Εκλογή Οργάνων
Άρθρο 09: Η Έννοια των Αντιπροσώπων (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις)
Άρθρο 10: Εκπροσώπηση Γυναικών
Άρθρο 11: Εκπροσώπηση Νεολαίας
Άρθρο 12: Εκπροσώπηση Οργανώσεων Εξωτερικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μέλη

Άρθρο 13: Προϋποθέσεις Εγγραφής
Άρθρο 14: Διαδικασία Εγγραφής Μελών
Άρθρο 15: Υποχρεώσεις του Μέλους
Άρθρο 16: Δικαιώματα του Μέλους
Άρθρο 17: Απώλεια Ιδιότητα Μέλους και Διεκδίκηση Επανεγγραφής
Άρθρο 18: Δεοντολογικά Ζητήματα - Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Διοικητική Οργάνωση και Λειτουργία

Άρθρο 19: Αρχές Εσωτερικής Λειτουργίας
Άρθρο 20: Όργανα του Κινήματος
Άρθρο 21: Θεματικές Επιτροπές
Άρθρο 22: Τοπική Οργάνωση
Άρθρο 23: Περιφερειακή Οργάνωση
Άρθρο 24: Επαρχιακή Συνδιάσκεψη
Άρθρο 25: Επαρχιακή Επιτροπή
Άρθρο 26: Κεντρική Επιτροπή
Άρθρο 27: Πολιτικό Γραφείο
Άρθρο 28: Πολιτική Γραμματεία
Άρθρο 29: Εκτελεστική Γραμματεία
Άρθρο 30: Παγκύπριο Συνέδριο
Άρθρο 31: Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου (ΕΔΣ)
Άρθρο 32: Προσυνεδριακές Συσκέψεις
Άρθρο 33: Δημοσιότητα και Διαφάνεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αξιωματούχοι και όροι Εντολής

Άρθρο 34: Κεντρικοί Αξιωματούχοι του Κινήματος
Άρθρο 35: Εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου
Άρθρο 36: Πρόεδρος
Άρθρο 37: Αναπληρωτής Πρόεδρος και Αντιπροέδροι
Άρθρο 38: Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής
Άρθρο 39: Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας
Άρθρο 40: Αντικατάσταση Αξιωματούχων
Άρθρο 41: Κομματικά και Πολιτειακά Αξιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κοινοβουλευτισμός

Άρθρο 42: Κοινοβουλευτική Ομάδα
Άρθρο 43: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Οικονομικά

Άρθρο 44: Γραμματέας Οικονομικού
Άρθρο 45: Επιτροπή Οικονομικών
Άρθρο 46: Επαγγελματικό Πολιτικό Γραφειακό Προσωπικό
Άρθρο 47: Οικονομικοί Πόροι
Άρθρο 48: Οικονομική Διαφάνεια - Κοινωνική Λογοδοσία - Δημοσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επιλογή Υποψηφίων

Άρθρο 49: Ειδικές Διατάξεις
Άρθρο 50: Κώδικας Δεοντολογίας
Άρθρο 51: Περιορισμός θητειών
Άρθρο 52: Εσωτερικά Δημοψηφίσματα
Άρθρο 53: Κοινωνία των Πολιτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Συμπληρωματικά Άρθρα

Άρθρο 54: Τροποποίηση του Καταστατικού
Άρθρο 55: Ερμηνεία Καταστατικού
Άρθρο 56: Καταστατική Έγκριση

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πολιτική Ταυτότητα


Άρθρο 01: Όνομα του Κινήματος

Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, είναι πολιτικό Κίνημα και αποτελεί την ιστορική αδιάσπαστη συνέχεια του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ που ιδρύθηκε το 1969.

Άρθρο 02: Έδρα του Κινήματος

Η έδρα του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ βρίσκεται στη Λευκωσία.

Άρθρο 03: Έμβλημα του Κινήματος

Το έμβλημα του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ είναι σύνθεση κόκκινου τριαντάφυλλου και χεριού. Η σφραγίδα του Κινήματος περιλαμβάνει το όνομα και το έμβλημα του Κινήματος.

 • Το ιδρυτικό έμβλημα, κόκκινη γροθιά, όσο και τα εμβλήματα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται.

Άρθρο 04: Πολιτική Οικογένεια

 1. Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ είναι πλήρες μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
 2. Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και συνεργάζεται με τα άλλα Ευρωπαϊκά Σοσιαλδημοκρατικά ή Σοσιαλιστικά Κόμματα, μέλη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, με τα οποία καθορίζουν και διαμορφώνουν από κοινού τις πολιτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αξίες - Στόχοι - Λειτουργία


Άρθρο 05: Αξίες, Αρχές και Ιδεολογία

Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ είναι σύγχρονο πολιτικό Κίνημα που αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες: την ειρήνη, την ελευθερία, την ισότητα, την οικονομική δικαιοσύνη, την κοινωνική αλληλεγγύη, την πρόοδο και την ευημερία. Πεμπτουσία της ιδεολογίας του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ είναι μια κοινωνία δίκαιη στην οποία ο άνθρωπος, η ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, το δικαίωμα στην εργασία, η υγεία, η παιδεία και ο πολιτισμός, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων. Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ αντιλαμβάνεται και θεωρεί την οικονομία της αγοράς και την κοινωνική αλληλεγγύη σε μια αδιάζευκτη σχέση, την πρώτη ως το πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης και τη δεύτερη ως τον παράγοντα εξισορρόπησης των κοινωνικών ανισοτήτων και ως το βασικό πρότυπο κοινωνικής συμπεριφοράς. Το Κίνημα εισάγει τη μεταρρύθμιση ως βασικό εργαλείο για κοινωνική εξέλιξη και σύγχρονο κράτος. Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ αποδέχεται τις αρχές της Σοσιαλδημοκρατίας όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με τους αγώνες των λαών και εκφράζονται από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κίνημα και τη Σοσιαλιστική Διεθνή, προσαρμοσμένες πάντοτε στη σύγχρονη Κυπριακή πραγματικότητα.

Αγωνίζεται για τη διάδοση και εμπέδωση των ιδεών της Σοσιαλδημοκρατίας, για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, για την ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική δικαιοσύνη, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημοκρατικής πλουραλιστικής κοινωνίας, θέτοντας κατά τρόπο ισορροπημένο στο επίκεντρο των σκέψεων  και ενεργειών του τον άνθρωπο και το καλό του κοινωνικού συνόλου. Ξεχωριστή θέση στο σύστημα αξιών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κατέχουν οι θέσεις στο Κυπριακό, του οποίου η λύση επιβάλλεται να θεμελιωθεί στον πλήρη σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου και στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιλέγει τον ειρηνικό δρόμο για τη λύση του κυπριακού προβλήματος και γι΄ αυτό τον σκοπό θα διεκδικήσει την αρωγή της διεθνούς κοινότητας και θα κινητοποιεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, το διεθνή παράγοντα. Ειδικότερα το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εργάζεται για μια ισχυρή Ενωμένη Κύπρο σε μια ειρηνική, δημοκρατική, ελεύθερη πολιτικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη Ενωμένη Ευρώπη. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για ενίσχυση των λειτουργιών και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο διεθνές πεδίο το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ καταδικάζει κάθε μορφή εκμετάλλευσης των λαών και υποστηρίζει πλήρως τα δικαιώματα των λαών για αυτοδιάθεση. Οι Σοσιαλδημοκράτες πρέπει να εργάζονται πάντοτε υπέρ της οικοδόμησης ειρηνικών διεθνών σχέσεων. Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ αγωνίζεται για μια δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος και του πλούτου στον πλανήτη, στα έθνη, στις κοινωνικές τάξεις και στους πολίτες.

Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ αγωνίζεται για την οικονομική ανάπτυξη σεβόμενο το περιβάλλον και τις ισορροπίες του πλανήτη. Ενισχύει τις πρωτοβουλίες των πολιτών, που υπερασπίζονται το φυσικό περιβάλλον, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τα δικαιώματα των καταναλωτών, εφόσον αυτές οι πρωτοβουλίες είναι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πολιτικής του Κινήματος. Ενισχύει τις πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για την ανάπτυξη του πολιτισμού μας καθώς και τη σύγχρονη και ατομική δημιουργία. Αγωνίζεται επίσης για την ορθολογική ανάπτυξη της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ ιεραρχεί στις προτεραιότητές του το κοινωνικό συμφέρον υπεράνω του δικού του συμφέροντος, και θα αγωνίζεται για την προώθηση και την υπεράσπισή- του ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Βασική επιδίωξη του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ θα είναι ο διαρκής εκσυγχρονισμός του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα η προαγωγή της αξιοκρατίας, της ορθολογιστικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, τη διαφάνεια και τον πραγματικό έλεγχο των δημοσίων οικονομικών και, τέλος την καταπολέμηση κάθε μορφής πελατειακών σχέσεων.

Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιδιώκει την προάσπιση των δικαιωμάτων των λαών και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιδιώκει την αποκέντρωση κάθε πολιτικής εξουσίας, με ενίσχυση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την ανάλογη διάθεση οικονομικών πόρων από την κεντρική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το Καταστατικό υιοθετεί πλήρως την Κατάθεση Αρχών της 19ης Φεβρουαρίου 2000 και την αναγορεύει ως το υπ΄ αριθμό ένα ιδρυτικό κείμενο πολιτικών θέσεων του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. Οι πολιτικές θέσεις υπόκεινται σε διαρκή εξέλιξη από τα αντίστοιχα όργανα του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. Δεν υπόκεινται στους όρους τροποποίησης των υπολοίπων διατάξεων του Καταστατικού.

Άρθρο 6: Ερμηνευτική Διάταξη

 Στο παρόν καταστατικό, οι ακόλουθοι όροι, ανεξαρτήτως ενικού ή πληθυντικού αριθμού ερμηνεύονται ως παρακάτω:

«Αξιωματούχοι» και «αξιωματούχοι Κινήματος»: τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα της Κ.Ε, τον Κεντρικό Οργανωτικό και τους Προέδρους των Επαρχιακών  Επιτροπών  του Κινήματος.

«Επαγγελματικό προσωπικό»: τους εργοδοτούμενους, ανεξαρτήτως τίτλου, επί πλήρους ή μερικής απασχόλησης από το Κίνημα ή τις συνδεδεμένες με αυτό οργανώσεις και περιλαμβάνει  τους ωρομίσθιους και τους παρέχοντες υπηρεσίες επ’ αμοιβή σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει το Κίνημα.

«Κίνημα» ή «Κόμμα» ή «ΕΔΕΚ»: έχουν την ίδια έννοια, αυτήν του «Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ»

«Πολιτειακό Αξίωμα»: περιλαμβάνει τους Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους.

«Συλλογικά Όργανα»: την Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Γραφείο και τις Επαρχιακές Επιτροπές.

Άρθρο 07: Εσωκομματική Δημοκρατία

Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ ως σύγχρονο πολιτικό κίνημα:

 1. Κατοχυρώνει την ελευθερία των ιδεολογικών και πολιτικών αναζητήσεων και προτάσεων, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των καταστατικών αξιών και αρχών με σεβασμό προς τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.
 2. Διασφαλίζει την ισοτιμία όλων των μελών του όσον αφορά στην απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις διαδικασίες και στην υποβολή και υποστήριξη των προτάσεων τους.
 3. Παρέχει σε όλα τα μέλη του το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα, επιτροπές και αξιώματα του Κινήματος. Το δικαίωμα αυτό περιορίζεται μόνο από τις διαδικασίες, τις πρόνοιες και τις εξαιρέσεις που εισάγει το παρόν καταστατικό.
 4. Διασφαλίζει την τυπική και ουσιαστική δημοκρατία. Όλες οι εσωτερικές διαδικασίες εφαρμόζονται με βάση τις τυπικές καταστατικές πρόνοιες. Η ουσιαστική δημοκρατία διασφαλίζεται με το δικαίωμα του κάθε μέλους στο λόγο και τον αντίλογο, με βαρόμετρο την ισχύ των θέσεων και των επιχειρημάτων του και όχι τη θέση του στο Κίνημα.
 5. Ενθαρρύνει τη σύγκλιση και τη σύνθεση απόψεων και την εξ αυτής διαμόρφωση συλλογικών προτάσεων και αποφάσεων.
 6. Υιοθετεί την αρχή της ενιαίας δράσης του Κινήματος. Ορίζει αυτήν την αρχή ως: α) Την εποικοδομητική συνδρομή των μελών στη διαμόρφωση μιας ενιαίας πολιτικής γραμμής, θέσεως και στάσεως, β) Την επικράτηση της θέσεως της πλειοψηφίας ως της επίσημης θέσης του Κινήματος, γ) Το σεβασμό της επίσημης θέσης από τους υποστηρικτές της εκάστοτε μειοψηφούσας άποψης, δ) Την υποχρέωση όλων των μελών και οργανώσεων να ενεργούν για την υλοποίηση των αποφάσεων του Κινήματος και των οργάνων του και να υπερασπίζονται τις επίσημες θέσεις του στο δημόσιο διάλογο. Από την υποχρέωση αυτή δεν απαλλάσσεται κανένα μέλος του Κινήματος. Αντίθετα όλα τα μέλη του Κινήματος είναι υποχρεωμένα να ενεργούν (δραστηριοποιούνται) για την πλήρη εφαρμογή - υλοποίηση των αποφάσεων του Κινήματος.
 7. Υπεραμύνεται της ενότητας του Κινήματος, απαγορεύοντας τη δημιουργία μέσα σε αυτό οργανωμένων ομάδων με δική τους ξεχωριστή δομή, λειτουργία και πειθαρχία.
 8. Αναγνωρίζει το δικαίωμα έκφρασης της διαφωνίας μέλους ή μελών συλλογικών οργάνων του Κινήματος σε εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας. Ειδικότερα: α) Πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης κάθε άποψη μπορεί να δημοσιοποιείται εντός και εκτός του Κινήματος, β) Μετά τη λήψη απόφασης κάθε μέλος που είχε διαφωνήσει με αυτή, δικαιούται αν θεωρεί τη διαφωνία του ουσιώδη, να δημοσιοποιεί τις απόψεις του, το συντομότερο δυνατό.
 9. Αναγνωρίζει το δικαίωμα στα απλά μέλη του Κινήματος που δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων να εκφράζουν δημόσια κριτική επί αυτών των αποφάσεων.

Άρθρο 08: Ισοτιμία της Ψήφου και Εκλογή Οργάνων

 1. Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ λειτουργεί με βάση τις δημοκρατικές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα της δομής του, σύμφωνα με την αρχή της ισοτιμίας της ψήφου για το σύνολο των μελών του.
 2. Η εκλογή όλων των Οργάνων και αντιπροσώπων είναι μυστική. Η χορήγηση πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση σε Συνελεύσεις, Συνέδρια, ή Όργανα δεν είναι δυνατή. Κάθε μέλος που συμμετέχει στα Συνέδρια, Συνδιασκέψεις ή σε Συνελεύσεις, διαθέτει μία μόνο ψήφο.
 3. Τα εκλογικά συνέδρια αντιπροσώπων οργανώνονται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά από εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου. Συνέδρια εκπροσώπησης θα διεξάγονται για επιμέρους ζητήματα.
 4. Η εκπροσώπηση των οργανώσεων στις Συνδιασκέψεις, Συνελεύσεις και τα Συνέδρια του κόμματος είναι ανάλογη με τον αριθμό των μελών.
  Η εκπροσώπηση αυτή θα εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα: Παγκύπρια Επαρχιακά, Περιφερειακά και Τοπικά.

Άρθρο 09: Η Έννοια των Αντιπροσώπων (Δικαιώματα και υποχρεώσεις)

Οι αντιπρόσωποι των Οργανώσεων σε Συνελεύσεις, Συνδιασκέψεις και Συνέδρια, οφείλουν να μεταφέρουν τις απόψεις - αποφάσεις των Οργάνων που τους εξέλεξαν. Παράλληλα έχουν το δικαίωμα να εκθέτουν και τις δικές τους απόψεις και είναι ελεύθεροι να διαμορφώσουν την τελική τους γνώμη πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 10: Εκπροσώπηση Γυναικών

Βασική επιδίωξη του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ είναι η συμμετοχή και εκπροσώπηση, σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης του, γι’ αυτό το σκοπό κατοχυρώνεται ποσοστό εκπροσώπησης τουλάχιστο 30%, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Άρθρο 11: Εκπροσώπηση Νεολαίας

Η Νεολαία ΕΔΕΚ λειτουργεί στο πλαίσιο της αυτονομίας της ως προς το Κίνημα στη βάση του καταστατικού της και των συνεδριακών της αποφάσεων. Στο πλαίσιο σύνδεσης του νεολαιίστικου κινήματος με το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ ο εκάστοτε πρόεδρος της νεολαίας συμμετέχει στο Πολιτικό Γραφείο και στη Πολιτική Γραμματεία. Εξασφαλίζεται συμμετοχή 15% στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος από μέλη της Νεολαίας τα οποία είναι άνω των 18 ετών. Τα μέλη της Νεολαίας ΕΔΕΚ που συμπληρώνουν το 18ο της ηλικίας τους καθίστανται αυτόματα μέλη του Κινήματος.

Άρθρο 12: Εκπροσώπηση Οργανώσεων Εξωτερικού

Οι οργανώσεις εξωτερικού εκπροσωπούνται στο Συνέδριο του Κόμματος με μέγιστο ποσοστό 3% του συνολικού αριθμού των συνέδρων. Ο συνολικός αριθμός των εκπροσώπων εξωτερικού θα διαμοιράζεται στις χώρες ή πόλεις παραμονής των συγκεκριμένων εκπροσώπων ανάλογα με τον αριθμό μελών της οργάνωσης εξωτερικού. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων εξωτερικού συμμετέχουν ως υπεράριθμοι.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΗ


Άρθρο 13: Προϋποθέσεις Εγγραφής

Μέλος του Κινήματος μπορεί να γίνει κάθε Κύπριος πολίτης που συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του νοουμένου ότι:

 1. Αποδέχεται το Καταστατικό, τις διακηρυγμένες αρχές του και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Κινήματος.
 2. Δε συμμετέχει ή δε προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλο πολιτικό Κόμμα, Κίνημα ή σχηματισμό της Κύπρου, ή δε συμμετέχει σε οργανώσεις που από τη φύση και τη δομή τους έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές και το καταστατικό του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.

Άρθρο 14: Διαδικασία Εγγραφής Μελών

Για την  εγγραφή ενός μέλους στο Κίνημα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 1. Υποβάλλεται γραπτή αίτηση ή ηλεκτρονική αίτηση στην Τοπική Οργάνωση (εκεί που δεν υπάρχει στην Επαρχιακή Επιτροπή) και παραπέμπεται στην Επαρχιακή Επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη έγκρισης της. Η αίτηση υπογράφεται από (δύο) 2 τουλάχιστον μέλη της Τ.Ο. ή εκεί που δεν λειτουργεί Τ.Ο., από (δύο) 2 τουλάχιστον μέλη της Επαρχιακής Οργάνωσης του Κινήματος. Την αίτηση συνοδεύει τέλος εγγραφής το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Κ.Ε του Κινήματος.
 2. Η Επαρχιακή Επιτροπή οφείλει να αποφασίσει εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης και κοινοποιεί αμέσως την απόφαση στο Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Η απόφαση επικυρώνεται από το Πολιτικό Γραφείο το οποίο εκδίδει την ταυτότητα το αργότερο εντός ενός μηνός.
 3. Μητρώα εγγραφής μελών τηρούν οι Επαρχιακές Επιτροπές με ευθύνη των Προέδρων των Επαρχιακών Επιτροπών για την Επαρχία τους και το Πολιτικό Γραφείο με ευθύνη του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής για όλη την Κύπρο.
 4. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης εγγραφής μέλους,  η αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή παραπέμπει την αίτηση με το σχετικό σκεπτικό της απόρριψης στο Πολιτικό Γραφείο για τη λήψη της τελικής απόφασης.
 5. Κάθε Ευρωπαίος πολίτης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι μέλος σε Σοσιαλδημοκρατικό ή Σοσιαλιστικό Κόμμα στη χώρα καταγωγής του, και το Κόμμα αυτό είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, και ο οποίος είναι κάτοικος Κύπρου, αυτόματα, χωρίς συνδρομή με μια απλή αίτηση του εγγράφεται ως μέλος στο Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. Ως μέλος του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό.

  Αντίστοιχα, μέλη του Κινήματος τα οποία διαμένουν σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν το επιθυμούν εγγράφονται αυτόματα ως μέλη του αντίστοιχου Σοσιαλδημοκρατικού ή Σοσιαλιστικού Κόμματος της χώρας αυτής.

Άρθρο 15: Υποχρεώσεις του Μέλους

Το μέλος του Κινήματος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 1. Να αγωνίζεται για τη διάδοση των αρχών, της πολιτικής και του προγράμματος του Κινήματος καθώς και την οργανωτική επιτυχία των στόχων του. Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις των οργάνων του Κινήματος και να τηρεί τις πρόνοιες του καταστατικού.
 2. Να ενεργοποιείται στο χώρο όπου δραστηριοποιείται στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και συνδικαλιστικά Κινήματα, σύμφωνα με τις ευαισθησίες και τις επιλογές του, εφόσον αυτά δεν αντιστρατεύονται τους στόχους του Κινήματος.
 3. Να ασκεί σωστή και υπεύθυνη κριτική με αίσθημα αυτοκριτικής και με πνεύμα ειλικρίνειας και αλληλοσεβασμού.
 4. Να πληρώνει ετήσια την συνδρομή του (πλην των στρατιωτών, φοιτητών και ανέργων) για να θεωρείται ενεργό μέλος και να συμμετέχει ενεργά στις διάφορες δραστηριότητες του Κινήματος και να συμβάλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση των οικονομικών πλάνων της οργάνωσης του. Το μέλος οφείλει να έχει πληρωμένες όλες τις ετήσιες συνδρομές του, πριν την οποιαδήποτε εκλογική εσωκομματική διαδικασία, για να μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για οποιονδήποτε κομματικό αξίωμα ή να δικαιούται να ψηφίσει σε κομματικές εκλογές.  Τα μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους, θα θεωρούνται ανενεργά και θα συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των φίλων του Κινήματος, για την περίοδο μέχρι την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής τους.
 5. Να πραγματώνει με τη δημόσια δράση και τη συμπεριφορά του, τις αρχές και τις αξίες που εμπνέουν το Κίνημα και να συμβάλει έτσι στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του.

Άρθρο 16: Δικαιώματα του Μέλους

Το μέλος του Κινήματος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Να εκλέγει τα όργανα και τους αξιωματούχους του Κινήματος και να εκλέγεται σ’ αυτά. Το δικαίωμα να εκλέγει όργανα αλλά και να εκλέγεται ως αντιπρόσωπος (σε συνέδριο αντιπροσώπων) το αποκτά αφού περάσουν έξι (6) μήνες από την εγγραφή του στο Κίνημα.
 2. Να συμμετέχει στη χάραξη της πολιτικής γραμμής, στρατηγικής και τακτικής του Κινήματος, και να διατυπώνει ελεύθερα τις απόψεις του πάνω σε όλα τα προβλήματα.
 3. Να ασκεί εποικοδομητική κριτική στη δράση και τη δουλειά των οργάνων του Κινήματος.
 4. Να διατυπώνει ελεύθερα και σε συνθήκες διαφάνειας τις απόψεις του στο στάδιο της συζήτησης ενός θέματος. Έχει επίσης δικαίωμα να διατυπώνει ανοιχτά τυχόν διαφωνία του σε απόφαση που έχει παρθεί κάτω από τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Άρθρο 07.

Άρθρο 17: Απώλεια ιδιότητας Μέλους και Διεκδίκηση Επανεγγραφής

 1. Κάθε μέλος δικαιούται να υποβάλει γραπτή παραίτηση προς την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή.
 2. Η ιδιότητα μέλους χάνεται επίσης με την οριστικοποίηση της απόφασης για την επιβολή της κύρωσης της διαγραφής.
 3. Οποιοσδήποτε έχει απολέσει την ιδιότητα μέλους μπορεί να διεκδικήσει επανεγγραφή κατόπιν αίτησης του σύμφωνα με τα Άρθρα 12 και 13 μετά παρέλευσης ενός έτους.

Άρθρο 18: Δεοντολογικά Ζητήματα-Κυρώσεις

Ιδρύεται πρωτοβάθμια επιτροπή δεοντολογίας (ΠΕΔ)η οποία ασκεί σε πρώτο βαθμό τον πειθαρχικό έλεγχο στο κόμμα. Η σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής ρυθμίζεται με ειδικό Κανονισμό που θεσπίζει η Κεντρική Επιτροπή . Ο Ειδικός Κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει και εξασφαλίζει τα ελάχιστα δικαιώματα της φυσικής δικαιοσύνης, το δικαίωμα ακρόασης και την αρχή της αμεροληψίας.

Ο Κανονισμός προβλέπει τα αδικήματα και τις ποινές που επιβάλλονται.

Ιδρύεται Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί με βάση τον Ειδικό Κανονισμό της Κεντρικής Επιτροπής και το οποίο επιλαμβάνεται των εφέσεων των αποφάσεων της ΠΕΔ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Διοικητική Οργάνωση και Λειτουργία


Άρθρο 19: Αρχές Εσωτερικής Λειτουργίας

Οι αποφάσεις των Οργάνων λαμβάνονται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

 1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του οργάνου, εφ’ όσον αυτό βρίσκεται σε απαρτία, εκτός από εκείνες που το καταστατικό σε άλλα άρθρα του καθορίζει ειδική πλειοψηφία ή διαφορετικά.
 2. Ένα όργανο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται στην έναρξη της συνόδου του  το 50%+1  τουλάχιστον των μελών του.
 3. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρία του συγκεκριμένου οργάνου αναβάλλεται για 1 μέχρι 7 μέρες και η επανάληψη της αποτελεί απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών.
 4. Οι αποφάσεις των οργάνων πρέπει να είναι σύμφωνες με:
  1. Την κατάθεση Αρχών του Κινήματος.
  2. Το Καταστατικό του Κινήματος.
  3. Τις κατευθυντήριες γραμμές των Συνεδρίων.
  4. Τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Άρθρο 20: Όργανα του Κινήματος

 1. Τα Κεντρικά Όργανα του Κινήματος είναι τα εξής:
  1. Παγκύπριο Συνέδριο
  2. Κεντρική Επιτροπή
  3. Πολιτικό Γραφείο
  4. Πολιτική Γραμματεία
 2. Τα Επαρχιακά Όργανα του Κινήματος είναι τα εξής:
  1. Επαρχιακή Συνδιάσκεψη
  2. Επαρχιακή Επιτροπή
 3. Τα Τοπικά Όργανα του Κινήματος είναι τα εξής:
  1. Περιφερειακή Συνέλευση
  2. Περιφερειακή Επιτροπή
  3. Τοπική Συνέλευση
  4. Τοπική Επιτροπή
 4. Τα Θεματικά Όργανα του Κινήματος είναι τα εξής:

  1. Κεντρική θεματική Συνέλευση
  2. Επαρχιακή θεματική Συνέλευση

Συνέλευση γίνεται όπου η αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 21: Θεματικές Επιτροπές (Θ.Ε.)

Οι Θεματικές Επιτροπές όπως και τα Γραφεία στελεχώνονται από πολιτικά πρόσωπα και τεχνοκράτες με ειδικές γνώσεις στον τομέα της Θεματικής.

Σκοπό έχουν την μελέτη θεμάτων που αφορούν τους συγκεκριμένους τομείς πολιτικής και την διαμόρφωση προτάσεων προς το ΠΓ. Οι ΘΕ και τα Γραφεία υποστηρίζουν το κοινοβουλευτικό έργο  για θέματα της αρμοδιότητάς τους. Ο Γραμματέας της ΘΕ  έχει την ευθύνη να παρουσιάζει δημόσια τις προτάσεις της που εγκρίνονται από το ΠΓ και υιοθετούνται ως πολιτική του Κινήματος.

Για τις Θεματικές Επιτροπές υιοθετείται οργανωτικό έγγραφο που εγκρίνεται από την ΚΕ. Τα μέλη της ΘΕ επιλέγονται από τον Γραμματέα της και είναι υπό την έγκριση του ΠΓ. Όλα τα μέλη της ΚΕ και του ΠΓ υποχρεούνται να συμμετέχουν σε μία τουλάχιστον ΘΕ.

Άρθρο 22: Τοπική Οργάνωση (Τ.Ο.)

 1. Η Τοπική Οργάνωση είναι μορφή οργανωτικής ανάπτυξης του Κινήματος η οποία συστήνεται και λειτουργεί σε γεωγραφικό επίπεδο.
 2. Η Τοπική Οργάνωση ασχολείται με τοπικά, πολιτικά και οργανωτικά θέματα μέσα στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζουν τα ανώτερα συλλογικά όργανα του Κινήματος. Η Τοπική Οργάνωση συνέρχεται όποτε τη συγκαλέσει η Τοπική Επιτροπή σε συνεννόηση με την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή και τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες.
 3. Η Τοπική Οργάνωση κάθε (δύο) 2 χρόνια εκλέγει από 5 μέχρι 9 μέλη της Τοπικής Επιτροπής (Τ.Ε.) η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Ταμία (ή και μέχρι πέντε μέλη). Η Τοπική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε (δύο) 2 μήνες.
 4. Στην ύπαιθρο η Τοπική Οργάνωση εδράζεται στα όρια της κοινότητας στην οποία λειτουργεί.
 5. Στους Δήμους όλες οι Τοπικές Οργανώσεις που λειτουργούν στο γεωγραφικό πλαίσιο του κάθε Δήμου συστήνουν την Περιφερειακή στην οποία μετέχουν όλα τα μέλη των αντίστοιχων Τοπικών Οργανώσεων.

Άρθρο 23: Περιφερειακή Οργάνωση (Π.Ο.)

 1. Η Περιφερειακή Οργάνωση συστήνεται και λειτουργεί στα γεωγραφικά όρια του Δήμου ή των συμπλεγματοποιημένων Κοινοτήτων στην ύπαιθρο και αποτελείται από το σύνολο των Τοπικών Οργανώσεων και κατ’ επέκταση των μελών της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής.
 2. Η Περιφερειακή Οργάνωση  εκλέγει κάθε 2 χρόνια σε ξεχωριστή ψηφοφορία τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Περιφερειακό Οργανωτικό Γραμματέα και τον Περιφερειακό Ταμία. Μαζί με τους Προέδρους των Τοπικών Οργανώσεων της Περιφέρειας αποτελούν την Περιφερειακή Επιτροπή.
 3. Οι ΠΟ έχουν καθήκον την προώθηση των αποφάσεων του Κινήματος στην περιφέρεια ευθύνης τους, την μελέτη των τοπικών προβλημάτων και την οργάνωση παρεμβάσεων για την σωστή επίλυση τους.

Άρθρο 24: Επαρχιακή Συνδιάσκεψη (Ε.Σ.)

 1. Οι Επαρχιακές Συνδιασκέψεις αποτελούνται από το σύνολο των Περιφερειακών Οργανώσεων και των Τοπικών Οργανώσεων (και κατ’ επέκταση των μελών που ανήκουν σε αυτές) που λειτουργούν στα γεωγραφικά όρια της αντίστοιχης επαρχίας. Μπορούν να συνέλθουν ως ολομέλεια ή δια αντιπροσώπων με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
 2. Η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη αποτελεί το ανώτατο όργανο της Επαρχίας και συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο της ετήσιας Επαρχιακής Συνδιάσκεψης ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής και ο Οικονομικός διαχειριστής καταθέτουν απολογισμό δουλειάς του προηγούμενου χρόνου και υποβάλλουν πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Συνέρχεται έκτακτα, (για να ασχοληθεί με συγκεκριμένα θέματα) όταν:
  1. Αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.
  2. Ζητηθεί από την Ε.Ε. και επικυρωθεί από το Πολιτικό Γραφείο.
  3. Παραιτηθεί τουλάχιστον το 1/2 των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.
 3. Η εκλογική Επαρχιακή Συνδιάσκεψη συνέρχεται πριν το τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο του Κινήματος με ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνει:
  1. Απολογισμό δράσης της απερχόμενης Επαρχιακής Επιτροπής.
  2. Ταμειακή Έκθεση.
  3. Εκλογές για την ανάδειξη νέας Επαρχιακής Επιτροπής.
  4. Εκλογές για ανάδειξη αριθμού μελών της Κεντρικής Επιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο 25 του καταστατικού.
 4. Η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη εκλέγει με ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα και τα υπόλοιπα μέχρι (δεκατέσσερα) 14 μέλη της Ε.Ε.. Οι διάφορες θέσεις  Θεματικών Γραμματέων, ανάλογα με τις δυνατότητες της Επαρχιακής Οργάνωσης, επιλέγονται με προτεραιότητα ανάλογα με τον αριθμό ψήφων ή κατόπιν κοινής συναίνεσης των μελών της Ε.Ε.

Άρθρο 25: Επαρχιακή Επιτροπή (Ε.Ε.)

 1. Η Επαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από  (έντεκα) 11 μέχρι (δεκαεπτά) 17 μέλη και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή πρόεδρο, τον Επαρχιακό Οργανωτικό γραμματέα, τον  Επαρχιακό Οικονομικό Διαχειριστή και τα υπόλοιπα μέλη.
 2. Η Επαρχιακή Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρία κάθε δεκαπέντε (15) μέρες και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τα μισά (1/2) μέλη της. Στις συνεδρίες της πρέπει να καλούνται και να παρευρίσκονται οι Βουλευτές, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Σχολικοί Έφοροι του Κινήματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 26: Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.)

 1. Η Κεντρική Επιτροπή αποτελεί το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του Κινήματος.
 2. Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για όλα τα συλλογικά όργανα, τις οργανώσεις και τα μέλη του Κινήματος.
 3. Η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής αποτελείται τουλάχιστον από εκατό (100) μέλη ως εξής:
  1. Τον Πρόεδρο
  2. Αναπληρωτή Πρόεδρο
  3. Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο
  4. 35 Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που εκλέγονται από το Συνέδριο
  5. Τους 6 Προέδρους των Επαρχιακών Επιτροπών
  6. Τον Πρόεδρο της Νεολαίας ΕΔΕΚ και την Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης.
  7. Τους Προέδρους ή εκπροσώπους των τριών μεγάλων  Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Μ. Βρετανίας) και όσων άλλων Οργανώσεων Εξωτερικού έχουν πέραν των 50 μελών.
  8. 50 μέλη που εκλέγονται από τις Επαρχιακές Συνδιασκέψεις που γίνονται πριν το Παγκύπριο Συνέδριο. Η κάθε Επαρχιακή Οργάνωση εκλέγει για την Κεντρική Επιτροπή 6 - 12 μέλη αφού ληφθεί υπόψη το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα και ο αριθμός των μελών της κάθε Επαρχίας.

  Οι Βουλευτές και οι Υπουργοί του Κινήματος μετέχουν ως κανονικά αλλά υπεράριθμα μέλη της Κ.Ε. για όσον χρόνο κατέχουν το αξίωμα.
  Οι υποψήφιοι αξιωματούχοι που αποτυγχάνουν να εκλεγούν και που έχουν συγκεντρώσει ποσοστό πέραν του 15% των ψήφων εκλέγονται αυτόματα τακτικά μέλη της Κ.Ε.

 4. Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρία εκλέγει το Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα  και σε ενιαία ψηφοφορία 11 μέλη του Πολιτικού Γραφείου.

 5. Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όποτε το ζητήσει το Πολιτικό Γραφείο ή γραπτώς το 1/3 των μελών της.

 6. Οι Γραμματείς των Θεματικών Επιτροπών, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Οικονομικός Γραμματέας υποβάλλουν απολογισμό δραστηριοτήτων κάθε έτος για το προηγούμενο έτος, καθώς επίσης πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος. Αντίγραφο αυτών των εκθέσεων αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

 7. Κάθε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής υποχρεούται να συμμετέχει στη Θεματική ή στο Γραφείο, στο οποίο μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να έχει ενεργό παρουσία και δράση στην Τοπική Οργάνωση (Τ.Ο.) που ανήκει και να συμμετέχει σε όλες τις συνόδους της.

Άρθρο 27: Πολιτικό Γραφείο (Π.Γ.)

 1. Το Πολιτικό Γραφείο είναι η ανώτατη πολιτική και εκτελεστική αρχή του Κινήματος, όπως αυτή καθορίζεται από τις αποφάσεις των Συνεδρίων και της Κεντρικής Επιτροπής. Συντονίζει, επιβλέπει και καθοδηγεί όλες τις κομματικές οργανώσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής του Κινήματος. Είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση τρεχόντων προβλημάτων του Κόμματος και το αντιπροσωπεύει σε όλες του τις εκδηλώσεις.
 2. Το Πολιτικό Γραφείο αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη ως ακολούθως:
  1. Τον Πρόεδρο
  2. Αναπληρωτή Πρόεδρο
  3. Α΄ και Β’ Αντιπρόεδρο
  4. Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής
  5. Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα
  6. Προέδρους Επαρχιακών Επιτροπών
  7. Πρόεδρο Νεολαίας ΕΔΕΚ
  8. Πρόεδρο Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης
  9. Έντεκα (11) εκλεγμένα μέλη

  Στο Πολιτικό Γραφείο συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, οι Υπουργοί, οι Γραμματείς των Μαζικών Οργανώσεων και ο Γραμματέας Οικονομικού.

 3. Το Πολιτικό Γραφείο συνεδριάζει τακτικά κάθε 2 εβδομάδες και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του.

 4. Το Πολιτικό Γραφείο ορίζει τον Γραμματέα Οικονομικού, τον Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων, τον Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων, το Γραμματέα Τύπου και Επικοινωνίας και τους Θεματικούς Γραμματείς.

 5. Το Π.Γ. στις εκάστοτε τακτικές συνεδριάσεις της Κ.Ε. καταθέτει έκθεση δράσης μερίμνη του Γραμματέα και του Προέδρου του Κινήματος.

Άρθρο 28: Πολιτική Γραμματεία

Το Πολιτικό Γραφείο ορίζει Πολιτική Γραμματεία η οποία έχει την ευθύνη της καθημερινής πολιτικής διαχείρισης και τον συντονισμό των πολιτικών παρεμβάσεων.

Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Κινήματος, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Γραμματέα Επικοινωνίας τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ή  Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο  τον Πρόεδρο της Νεολαίας ΕΔΕΚ και δύο άλλα μέλη που ορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο μετά από εισήγηση του Προέδρου του Κινήματος.

Άρθρο 29: Εκτελεστική Γραμματεία

Το Πολιτικό Γραφείο ορίζει πενταμελή Εκτελεστική Γραμματεία η οποία επιλαμβάνεται των καθημερινών τρεχόντων ζητημάτων του Κινήματος στην βάση των πλαισίων που καθορίζει το Πολιτικό Γραφείο. Συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και σε αυτή συμμετέχουν επίσης ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας, και τρία μέλη τα οποία ορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο.

Άρθρο 30: Παγκύπριο Συνέδριο (Π.Σ.)

 1. Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι η ανώτατη αρχή και το καθοδηγητικό όργανο του Κινήματος.
 2. Συγκαλείται τακτικά κάθε πέντε (5) χρόνια και έκτακτα όποτε το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ή γραπτώς το 1/3 του συνόλου των μελών του Κινήματος ή ο Πρόεδρος του Κινήματος. Το Παγκύπριο Συνέδριο εκτός από την περίπτωση του Εκτάκτου, συγκαλείται μετά τις Βουλευτικές εκλογές.
 3. Το Παγκύπριο Συνέδριο μπορεί να είναι Συνέδριο Αντιπροσώπων ή Ολομέλειας. Η ψηφοφορία για την εκλογή μελών της ΚΕ διεξάγεται την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου στις επαρχίες και στο Εξωτερικό. Οι εκλογικές διαδικασίες προτείνονται από το ΠΓ και εγκρίνονται από την ΚΕ.
 4. Σε συνέδριο αντιπροσώπων συμμετέχουν όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι Επαρχιακές Επιτροπές, το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Κοινοτάρχες, τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων και τα μέλη των Σχολικών Εφορειών του Κινήματος. Στο συνέδριο αντιπροσώπων συμμετέχει επίσης ένας αριθμός αντιπροσώπων που εκλέγονται με ευθύνη των Επαρχιακών Επιτροπών απευθείας από τις Τοπικές Οργανώσεις με βάση το Άρθρο 48 σχετικά με τις ειδικές διατάξεις. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις Τοπικές Οργανώσεις πρέπει να είναι τουλάχιστο ίσοι με τους σύνεδρους που συμμετέχουν λόγω της παρούσας καταστατικής πρόνοιας. Ο συνολικός αριθμός των συνέδρων καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή.
 5. Η προκήρυξη του συνεδρίου πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστο τέσσερεις (4) μήνες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης του και το συνεδριακό υλικό να φθάνει στις Τοπικές Οργανώσεις τουλάχιστο δύο (2) μήνες πριν.
 6. Του Παγκύπριου Συνεδρίου προεδρεύει προεδρείο το οποίο εκλέγεται από το Συνέδριο.
 7. Το Παγκύπριο Συνέδριο εξετάζει και εγκρίνει την έκθεση δράσης της Κεντρικής Επιτροπής, τον οικονομικό απολογισμό, καθορίζει την πολιτική και τακτική του Κινήματος και τέλος εξετάζει την οργανωτική κατάσταση του Κινήματος.
 8. Οι αποφάσεις του Παγκυπρίου Συνεδρίου είναι δεσμευτικές για όλα τα Όργανα και τα μέλη του Κινήματος.
 9. Το Παγκύπριο Συνέδριο υιοθετεί πλαίσιο στα ζητήματα πολιτικής και τακτικής με αποδέκτη τις Μαζικές και Κομματικές Οργανώσεις.

Άρθρο 31: Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου (ΕΔΣ)

 1. Η Κεντρική Επιτροπή με εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου μαζί με την προκήρυξη Τακτικού Εκλογικού Συνεδρίου διορίζει Τριμελή Επιτροπή Διαπιστευτηρίων (Μητρώου και Μελών) Συνεδρίου.
 2. Στην ΕΔΣ μπορούν να διορίζονται μέλη του Κινήματος με ακαδημαϊκά ή και επαγγελματικά προσόντα εγνωσμένου κύρους που δεν προτίθενται να διεκδικήσουν θέση αξιωματούχου ή Μέλους ΚΕ στο συνέδριο. Ένα/μια τουλάχιστο εκ των τριών μελών της Επιτροπής πρέπει να είναι νομικός.
 3. Η ΕΔΣ έχει ευθύνη:
  1. Να παραλάβει από τον Γραμματέα της ΚΕ και να επικυρώσει το μητρώο μελών του Τακτικού Εκλογικού Συνεδρίου
  2. Να ανακοινώσει ότι δέχεται ενστάσεις από μέλος/η του Κινήματος σε σχέση με την εγκυρότητα Μητρώου/Μέλους μέσα σε χρονικό διάστημα που η ίδια θα καθορίσει (δεν θα υπερβαίνει τις εφτά ημερολογιακές μέρες) μέσα στο πρώτο μήνα από την προκήρυξη του συνεδρίου. Αφού μελετήσει υποβληθείσες ενστάσεις για τι οποίες αποφασίζει σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του κινήματος οριστικώς και αμετακλήτως ανακοινώνει το τελικό κατάλογο (μητρώο) συνέδρων.
  3. Εκδίδει ταυτότητες συνέδρων οι οποίες φέρουν ειδική σφραγίδα του συνεδρίου και μονογραφή και από τα τρία μέλη της ΕΔΣ οι οποίες παραδίδονται στους συνέδρους πριν από την έναρξη του συνεδρίου.

  Νοείται ότι οι εκδοθείσες από την ΕΔΣ Κάρτες Συνέδρων αποτελούν απαραίτητο προσωπικό τεκμήριο για συμμετοχή στις ψηφοφορίες για αποφάσεις του συνεδρίου και την εκλογική διαδικασία για εκλογή αξιωματούχων και ΚΕ.

 4. Η ΕΔΣ παραδίδει πιστό αντίγραφο του τελικού Μητρώου μελών στον/στην Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής αμέσως μετά τον διορισμό του/της από το συνέδριο για αξιόπιστη οργάνωση και έλεγχο της εκλογικής διαδικασίας του συνεδρίου.

Άρθρο 32: Προσυνεδριακές Συσκέψεις

 1. Μετά την προκήρυξη του Παγκύπριου Συνεδρίου (τακτικού ή έκτακτου) από την Κεντρική Επιτροπή   γίνονται προσυνεδριακές συσκέψεις σε όλες τις Τοπικές Οργανώσεις υπό την εποπτεία των Επαρχιακών Επιτροπών. Οι προσυνεδριακές συσκέψεις τελειώνουν τουλάχιστο δύο βδομάδες πριν από την ημερομηνία του Παγκύπριου συνεδρίου.
 2. Με ευθύνη του Προέδρου της Επαρχιακής Επιτροπής θα τηρούνται πρακτικά των προσυνεδριακών  συσκέψεων τα οποία θα κοινοποιούνται εντός μιας εβδομάδας από τη πραγματοποίηση των προσυνεδριακών συσκέψεων στη Γραμματεία του Κινήματος.

Άρθρο 33:  Δημοσιότητα και Διαφάνεια (από μεταφορά του 50.2)

 1. Κάθε απόφαση ή πράξη Οργάνου του Κινήματος δημοσιοποιείται με ευθύνη του Οργάνου στο δικτυακό τόπο του Κινήματος.
 2. Η υποχρέωση δημοσιότητας ισχύει και για πρακτικά συνεδριάσεων κάθε Συλλογικού Οργάνου του Κινήματος. Εξαίρεση επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.
 3. Το διαδίκτυο αποτελεί βασικό μέσο διαφάνειας με τη δημοσιοποίηση των εργασιών, δραστηριοτήτων, των απόψεων των μελών και των αποφάσεων των Οργάνων του Κινήματος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αξιωματούχοι και όροι Εντολής


Άρθρο 34: Κεντρικοί Αξιωματούχοι του Κινήματος

Οι Κεντρικοί Αξιωματούχοι του Κινήματος είναι οι ακόλουθοι: Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρος, Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας.

Άρθρο 35: Εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου

Κάθε μέλος που έχει τουλάχιστον 5ετή συνεχή παρουσία στη κομματική δράση μπορεί να διεκδικήσει τη θέση Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Κινήματος. Δεν μπορεί όμως να διεκδικήσει ταυτόχρονα δύο θέσεις.

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου, του Αναπληρωτή και των δύο Αντιπροέδρων απαιτείται ενυπόγραφη στήριξη από δέκα (10) μέλη του Κινήματος.

Η εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται σε δύο γύρους σε περίπτωση που  οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν εξασφαλίστηκε από κανένα το 50% συν μία ψήφος.

Οι δύο Αντιπρόεδροι εκλέγονται σε ενιαία ψηφοφορία.

Άρθρο 36:  Ο Πρόεδρος

 1. Ο Πρόεδρος του Κινήματος εκπροσωπεί και εκφράζει επίσημα τις αρχές και θέσεις του Κινήματος.
 2. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής, του Πολιτικού Γραφείου και όπου αλλού ορίζει το καταστατικό.
 3. Εποπτεύει και προΐσταται όλων των οργάνων του Κινήματος και επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου, της Κεντρικής Επιτροπής  και του Πολιτικού Γραφείου.
 4. (α)ꓽ Ο Πρόεδρος ή εξουσιοδοτούμενος από αυτό εκπρόσωπος, εκπροσωπεί κόμμα δικαστικά και εξώδικα για οποιονδήποτε θέμα συμπεριλαμβανομένων οικονομικής φύσης. ¨

  (β)ꓽ Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το κόμμα στους κρατικούς, ημικρατικούς, τραπεζικούς ή οποιουδήποτε άλλους οργανισμούς και είτε ο ίδιος, είτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος- του υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα Οικονομικών κάθε συμβόλαιο, τραπεζικό έγγραφο, συμφωνία ή οποιονδήποτε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του Κινήματος.

Άρθρο 37: Αναπληρωτής Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι

 1. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Κινήματος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
 2. Ηγείται του εκλογικού επιτελείου σε περίοδο εκλογών.Οι δύο Αντιπροέδροι εποπτεύουν τη λειτουργία των Θεματικών
 3. Επιτροπών καθώς και των Γραφείων του Κινήματος.  Οι αρμοδιότητες τους κατανέμονται αμέσως μετά την εκλογή τους, με προτεραιότητα επιλογής αρχής γενομένης από τον πλέον υψηλόβαθμο.

Άρθρο 38: Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής

 1. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κινήματος είναι υπεύθυνος για τη σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, την ετοιμασία και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης καθώς και την τήρηση των πραχτικών των συνεδριάσεων των δύο αυτών οργάνων.
 2. Συνεργάζεται με τις Επαρχιακές Επιτροπές για το συντονισμό της δράσης του Κινήματος παγκύπρια.
 3. Είναι υπεύθυνος για την κοινοποίηση των αποφάσεων του Πολιτικού Γραφείου προς όλα τα  Όργανα και τις Οργανώσεις του Κινήματος.
 4. Έχει την ευθύνη για την ετοιμασία και κατάθεση της έκθεσης δράσης στο Παγκύπριο Συνέδριο του κόμματος.
 5. Τηρεί σε συνεργασία με τον Γραμματέα Οργανωτικού πρακτικά συνεδριάσεων του Πολιτικού Γραφείου και της Εκτελεστικής Γραμματείας.
 6. Τηρεί σε συνεργασία με τον Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα το Μητρώο μελών του Κινήματος.

Άρθρο 39: Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας

 1. Ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας (Κ.Ο.Γ.) είναι επικεφαλής του Κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου του Κινήματος το οποίο είναι υπεύθυνο για:
  • Την οργανωτική ανάπτυξη του Κινήματος
  • Την κινητοποίηση και δράση του Κινήματος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.
  • Τη μελέτη και επίλυση οργανωτικών προβλημάτων.
  • Την κατάρτιση και υλοποίηση οργανωτικών προγραμμάτων
  • Την συνεργασία σε οργανωτικό επίπεδο με τις Μαζικές Οργανώσεις του Κινήματος.
 2. Το Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο αποτελείται από τους Επαρχιακούς Οργανωτικούς Γραμματείς του Κινήματος, τους Οργανωτικούς Γραμματείς των Μαζικών Οργανώσεων και τον Γραμματέα Κλαδικών Οργανώσεων.
 3. Η δομή και λειτουργία του Κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου καθορίζονται από κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή.

Άρθρο 40: Αντικατάσταση Αξιωματούχων

 1. Όταν ο Πρόεδρος του Κινήματος παραιτηθεί ή λόγω αντικειμενικής αδυναμίας δεν είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα του, τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αντικατάστασης του, η οποία προβλέπει: Σύγκλιση από την Κεντρική Επιτροπή μέσα σε 40 μέρες Έκτακτου Συνεδρίου για εκλογή νέου προέδρου. Στο διάστημα αυτό προεδρεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
 2. Όταν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος παραιτηθεί ή λόγω αντικειμενικής αδυναμίας δεν είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντα του, τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αντικατάστασης του, που προβλέπει:
  1. Εάν ο απερχόμενος Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος συμπλήρωσε πέραν από το ½ της προκαθορισμένης θητείας του, τότε ο νέος Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή.
  2. Εάν ο απερχόμενος Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος εκτέλεσε λιγότερο από το ½ της θητείας του, τότε μέσα σε 40 μέρες συγκαλείται Έκτακτο Συνέδριο για εκλογή νέου Αναπληρωτή Προέδρου ή Αντιπροέδρου.
 3. Οι υπόλοιποι αξιωματούχοι αντικαθίστανται με εκλογικές διαδικασίες στο αντίστοιχο σώμα από το οποίο έχουν εκλεγεί τηρουμένων των όσων προβλέπονται στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, όταν πρόκειται για αξιωματούχους οι οποίοι εκλέγονται απευθείας από Συνέδριο ή Επαρχιακή Συνδιάσκεψη.
 4. Για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Επαρχιακών Επιτροπών  αντικαθίστανται από τον  κατάλογο των επιλαχόντων κατά σειρά προτεραιότητας.
 5. Μέλη συλλογικών οργάνων τα οποία απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις ή έξη συνολικά αντικαθίστανται από τα όργανα.
 6. Για όλες τις περιπτώσεις η θητεία αντικατάστασης είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθιστάμενου.

Άρθρο 41: Κομματικά και Πολιτειακά Αξιώματα  (από μεταφορά του 52)

Για το ύψος του Πολιτειακού αξιώματος που μπορεί να κατέχει ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή.

Αξιωματούχοι του Κινήματος που εκλέγονται ως Ευρωβουλευτές, Δημάρχοι ή διορίζονται Υπουργοί παραιτούνται του αξιώματος τους. Επίσης του αξιώματος του Προέδρου της Ε.Ε. παραιτούνται και όσοι εκλέγονται ως βουλευτές και δημοτικοί σύμβουλοι.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κοινοβουλευτισμός


Άρθρο 42: Κοινοβουλευτική Ομάδα

Οι βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ αποτελούν την Κοινοβουλευτική του ομάδα.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει την ευθύνη της προώθησης της πολιτικής και των προγραμματικών θέσεων του Κινήματος στο πλαίσιο της λειτουργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ειδικότερα:

 1. Μόνιμη επιδίωξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας  είναι η προώθηση των αρχών των συλλογικών οργάνων του Κινήματος μέσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς όφελος του Κυπριακού λαού στο σύνολο του.
 2. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεργασία με τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Κινήματος καθορίζει τη στάση της στη Βουλή στο πλαίσιο της διακηρυγμένης αρχής του Κινήματος για ενιαία δράση.
 3. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Κινήματος έχει την ευθύνη να επισημαίνει, διερευνά και προωθεί για επίλυση τα προβλήματα του συνόλου του λαού και να συμβάλει με τη δράση και συμπεριφορά της στην προαγωγή της ισονομίας και της αξιοκρατίας.
 4. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν υπέχει θέση συντεταγμένου οργάνου του Κινήματος.

Άρθρο 43: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

 1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος στην πρώτη της συνεδρία μετά τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών, που συγκαλείται μέσα στην αμέσως επόμενη εβδομάδα από τις εκλογές, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
 2. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Εκφράζει τις θέσεις του Κινήματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων και συντονίζει το έργο των Βουλευτών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Οικονομικά


Άρθρο 44: Γραμματέας Οικονομικού

 • Ορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο, το οποίο καθορίζει και τους όρους εντολής του, μετά από εισήγηση του Προέδρου.

Άρθρο 45: Επιτροπή Οικονομικών (Νέο Άρθρο)

Συστήνεται Επιτροπή Οικονομικών, η οποία αποτελείται από πέντε(5) μέλη, τα οποία εγκρίνονται από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από εισήγηση του Προέδρου.

Καθήκοντα και όροι εντολής καθορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο.

Άρθρο 46: Επαγγελματικό Πολιτικό Γραφειακό Προσωπικό.

 1. Το Επαγγελματικό πολιτικό και Γραφειακό προσωπικό πρέπει να είναι μέλη του Κινήματος. Για το ύψος του Κομματικού και Πολιτειακού Αξιώματος που μπορεί να κατέχει  μέλος του επαγγελματικού πολιτικού προσωπικού αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή.
 2. Επαγγελματικό πολιτικό και γραφειακό προσωπικό που επιθυμεί να εκλεγεί σε Πολιτειακό αξίωμα και θέτει υποψηφιότητα οφείλει να παραιτείται από την θέση που κατέχει τρεις (3) μήνες πριν την εκλογική διαδικασία, εκτός αν η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος κρίνει αναγκαία την παρουσία του στελέχους στο ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 47: Οικονομικοί Πόροι

Οι πόροι του Κινήματος προέρχονται:

 1. Από τις συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Πολιτικό Γραφείο.
 2. Από τις τακτικές εισφορές μελών και φίλων του Κινήματος που καθορίζουν οι ίδιοι εθελοντικά ή από έκτακτες εισφορές.
 3. Από οικονομικές εξορμήσεις που οργανώνει η Κεντρική Επιτροπή και οι Επαρχιακές Επιτροπές. Οι Επαρχιακές Επιτροπές οργανώνουν οικονομικές εξορμήσεις μόνο μετά από έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής.
 4. Από Κυβερνητικές χορηγίες.
 5. Από κέρδη που προέρχονται από πώληση οποιουδήποτε εντύπου που εκδίδει.
 6. Από εκδηλώσεις που οργανώνονται από τις οργανώσεις του Κινήματος.
 7. Από ειδικές εισφορές των στελεχών του Κινήματος που κατέχουν πολιτειακά αξιώματα, το ύψος των οποίων καθορίζεται για την κάθε περίπτωση από την Κεντρική Επιτροπή.
 8. Από δάνεια που μπορεί να συνάπτει επ΄ ονόματος του.
 9. Από την εγγραφή ή μεταβίβαση επ΄ ονόματι του ή επ΄ ονόματι συνδεδεμένων με αυτό νομικών προσώπων, ακίνητης ιδιοκτησίας και η πώληση, ενοικίαση, διάθεση, διαχείριση, ανάπτυξη ή επιβάρυνση της.
 10. Από τα τέλη εγγραφής στο Κίνημα.

Νοείται ότι οι οικονομικοί πόροι του Κινήματος πρέπει να συνάδουν με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 48: Οικονομική Διαφάνεια - Κοινωνική λογοδοσία - Δημοσιότητα

 1. Οι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Υπουργοί, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και μέλη Δημοτικών Συμβουλίων που είναι μέλη του Κ.Σ. ΕΔΕΚ ή εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του Κινήματος, υποχρεούνται ανά διετία, από την εκλογή ή διορισμό τους, να καταθέτουν στον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής κατάσταση περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων.
  Η κατάθεση των πιο πάνω καταστάσεων γίνεται εντός των πρώτων τεσσάρων (4) μηνών του έτους που ακολουθεί τη λήξη της διετίας.
 2. Ο Γραμματέας της Κ.Ε. μεριμνά για την άμεση ανάρτηση όλων των πιο πάνω καταστάσεων στο διαδικτυακό τόπο του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.
 3. Οι ετήσιες ξεχωριστές, αλλά και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κινήματος και των συνδεδεμένων οργανώσεων δημοσιοποιούνται εντός της προβλεπόμενης από τον σχετικό νόμο νομοθεσίας.
 4. Το Κίνημα εφαρμόζει τις σχετικές πρόνοιες του νόμου για εγγραφή και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επιλογή Υποψηφίων


Άρθρο 49: Ειδικές Διατάξεις

 1. Η εκλογή των αξιωματούχων και των μελών των διαφόρων συλλογικών οργάνων γίνεται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.
 2. Στις περιπτώσεις εκλογών πολυμελών οργάνων το μέλος δικαιούται να ψηφίσει από τους υποψηφίους αριθμό ίσο με το 70% του αριθμού των θέσεων που θα πληρωθούν. Ως πολυμελή όργανα ορίζονται τα όργανα για τα οποία η εκλογή αφορά πέρα των δέκα (10) θέσεων.
 3. Στις προεκλογικές περιόδους θα λαμβάνεται πρόνοια ώστε οι Αξιωματούχοι να μη χρησιμοποιούν τον κομματικό μηχανισμό για προώθηση της προσωπικής τους υποψηφιότητας.
 4. Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών που προτίθενται να διεκδικήσουν πολιτειακό αξίωμα υποχρεούνται να αντικατασταθούν προσωρινά στο αξίωμα τους στο Κίνημα τρεις (3) μήνες πριν τις πολιτειακές εκλογές. Κατά την περίοδο αυτή τους αναπληρώνουν οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Επαρχιακή Επιτροπή σε περίπτωση κωλύματος.
  Το ίδιο ισχύει και για τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και τον Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα, οι οποίοι αναπληρώνονται από την Κεντρική Επιτροπή προσωρινά.
 5. Ο Πρόεδρος του Κινήματος έχει το δικαίωμα επιλογής συμβούλων επί διαφόρων θεμάτων, αφού πρώτα ενημερώσει το Πολιτικό Γραφείο. Οι σύμβουλοι του Προέδρου παρακάθηνται στις Συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 6. Στις Συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα παρουσίας χωρίς ψήφο και οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι του Κινήματος.
 7. Ο Πρόεδρος του Κινήματος έχει το δικαίωμα επιλογής υποψηφίων για τα Πολιτειακά Αξιώματα.

Άρθρο 50 : Κώδικας δεοντολογίας

Ο Κώδικας δεοντολογίας εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή και ρυθμίζει θέματα πολιτικής συμπεριφοράς υποψηφίων σε πολιτειακές και κομματικές εκλογές.  

Ο Κώδικας ρυθμίζει και θέματα που αφορούν το επαγγελματικό, πολιτικό και γραφειακό προσωπικό, σε σχέση με τις εκάστοτε πολιτικές και κομματικές εκλογές.

Άρθρο 51: Περιορισμός θητειών

 1. Υιοθετείται περιορισμός ανά κομματικό αξίωμα σε δύο (2) θητείες σε κάθε αξίωμα συνεχόμενες ή διακεκομμένες για τους αξιωματούχους και για τους προέδρους των Επαρχιακών Επιτροπών.
 2. Για τα πολιτειακά αξιώματα υιοθετείται περιορισμός σε δύο(2) θητείες συνεχόμενες ή διακεκομμένες με σύνολο 4 θητειών σε δύο (2) ή περισσότερα αξιώματα. Στον περιορισμό των κοινοβουλευτικών θητειών δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος του Κόμματος κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου.

  Σε περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί λόγοι για τους αξιωματούχους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να εγκριθεί ακόμα μία (1) θητεία από την Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών (εν απαρτία 50% + 1 μέλη) μετά από πρόταση του Π.Γ.

  Η ψηφοφορία θα είναι μυστική.

Άρθρο 52: Εσωτερικά Δημοψηφίσματα

 • Η Κεντρική Επιτροπή έχει δικαίωμα να προκηρύσσει μεταξύ των μελών του Κινήματος δημοψήφισμα σε τοπικό ή επαρχιακό επίπεδο για τη λήψη συμβουλευτικών αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα, πολιτικό, εθνικό ή άλλο.

Άρθρο 53: Κοινωνία των Πολιτών - Εθελοντισμός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

 1. Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υποστηρίζει και ενισχύει τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών σε Τοπικό, Παγκύπριο, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
 2. Υποστηρίζει και αναδεικνύει τον εθελοντισμό και τη δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε μορφή κοινωνικής ζωής.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Συμπληρωματικά Άρθρα


Άρθρο 54: Τροποποίηση του Καταστατικού

 1. Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται μόνο από το Καταστατικό Συνέδριο του Κινήματος. Η τροποποίηση των άρθρων του απαιτεί πλειοψηφία των 50% + 1 από τα παρόντα μέλη.
 2. Για τα Άρθρα 1 - 4 που αφορούν την πολιτική ταυτότητα του Κινήματος απαιτείται για την τροποποίηση τους πλειοψηφία των 2/3 από τα παρόντα μέλη. Εάν ο αριθμός των παρευρισκομένων  είναι μικρότερος των διακοσίων για να εγκριθεί θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα εντός δυο μηνών.
 3. Καταστατικό συνέδριο προκηρύσσεται με τις ίδιες πρόνοιες που συγκαλείται και το Έκτακτο συνέδριο.

Άρθρο 55: Ερμηνεία Καταστατικού

Για σκοπούς ερμηνείας του παρόντος Καταστατικού αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή.

Άρθρο 56: Καταστατική Έγκριση

Το παρόν Καταστατικό αφού εγκρίθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 2000 από το Καταστατικό Συνέδριο του Κινήματος, και τροποποιήθηκε από το Καταστατικό Συνέδριο στις 14 Ιουνίου 2015 και απο το Τακτικό - Καταστατικό Συνέδριο, στις 30 Απριλίου 2017, κατ΄ άρθρο και στο σύνολο του, περιέχει 9 Κεφάλαια και αριθμεί 56 Άρθρα. Τίθεται σε εφαρμογή από την ημέρα έγκρισης του.