Μεταναστευτικό
  • Σαφής διαχωρισμός των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών
  • Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης στην γραμμή αντιπαράταξης για εντοπισμό και αποτροπή της παράνομης εισόδου οικονομικών μεταναστών. 
  • Ενίσχυση των διαδικασιών γρήγορου και άμεσου επαναπατρισμού των παράνομων μεταναστών
  • Ομοιόμορφη διασπορά όσων θα παραμείνουν νόμιμα ώστε να μην δημιουργούνται γκέτο.
  • Να απαγορεύεται σε όσους έρχονται ως φοιτητές στη συνέχεια να υποβάλλουν αιτήσεις για παραχώρηση πολιτικού άσυλου
  • Η αποδοχή αιτήσεων για πολιτικό άσυλο να γίνεται μόνο από αιτητές που προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές
  • Ενίσχυση της νομοθεσίας για αποτροπή των εικονικών γάμων. Όποιος γάμος κηρύσσεται εικονικός από τον διευθυντή του τμήματος μετανάστευσης να μην έχει νομιμότητα και ισχύ.
  • Διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και μεγαλύτερη οικονομική στήριξη των χωρών εισδοχής.