Αγροτική Πολιτική
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων για Δωρεάν Παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος στους μόνιμους κατοίκους των ορεινών και ημιορεινών περιοχών.
 • Επιδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την τροφοδότηση αντλιών άρδευσης.
 • Αναβάθμιση των περιφερειακών νοσοκομείων και των Αγροτικών Κέντρων Υγείας
 • Επιδότηση της ανέγερσης ή ανακαίνισης οικίας για νέα ζευγάρια για μετεγκατάσταση από αστικές περιοχές στις κοινότητες
 • Επαναφορά της δήλωσης πολιτικής για τη στεγαστική ανάπτυξη των αγροτεμαχίων, δυνατότητα διαχωρισμού σε δίσκαλα τεμάχια και επαναφορά του συντελεστή δόμησης στο 10%.
 • Οικονομική στήριξη/επιδότηση για ειδικές καλλιέργειες καθώς και παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων.
 • Ενίσχυση της εκστρατείας «στηρίζω τα κυπριακά προϊόντα»
 • Αύξηση της παραγωγής χαλουμιού και κατοχύρωσή του ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Κατάληξη σε συμφωνία μεταξύ των εταίρων για την οριστικοποίηση της σύνθεσης του χαλουμιού. 
 • Να προωθηθεί η κατοχύρωση των κυπριακών πατατών ως προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Αυτό θα εξασφαλίσει τουλάχιστον προτίμηση στις αγορές  (ξένες και εγχώριες) και αυξημένες τιμές στις εκτός Κύπρου αγορές.
 • Κατοχύρωση προϊόντων τοπικής προέλευσης καθώς και των παραδοσιακών μεθόδων παρασκευής. Για παράδειγμα τα αλλαντικά, τα οποία παρασκευάζονται με τον παραδοσιακό τρόπο χωρίς τη χρήση συντηρητικών και πρόσθετων ουσιών (π.χ. τα αλλαντικά Πιτσιλιάς, τσαμαρέλλα). Κατοχύρωση των πιο πάνω ως προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και προώθηση αυτών στις εξωτερικές αγορές ώστε να δοθεί ώθηση στις ορεινές κοινότητες. Αυτό θα συμβάλει στο να επαναφέρει κόσμο σ΄ αυτές, θα ανοίξει θέσεις εργασίας, θα αναζωογονήσει την ορεινή ύπαιθρο με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία και την οικονομία γενικότερα.
 • Αναβάθμιση του γεωργικού τομέα και προώθηση στροφής προς νέες σύγχρονες κατευθύνσεις τόσο προϊόντων όσο και μεθόδων και τεχνολογίας. Η στροφή προς τη γεωργική παραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από ιεράρχηση των επιθυμούμενων προϊόντων, σε μεθόδους εξοικονόμησης νερού και σύγχρονες μεθόδους υψηλής στρεμματικής απόδοσης.
 • Προώθηση της στροφής των νέων προς την γεωργία μαζί με σχετική εκπαίδευση για να αφομοιώσουν και να εφαρμόσουν τις σύγχρονες μεθόδους. Οι γεωπόνοι είναι σίγουρα η ιδανική περίπτωση νέων γεωργών και η θερμοκηπιακή καλλιέργεια ο πιο  αποδοτικός τομέας γεωργικής παραγωγής.
 • Δεν νοείται σε περιοχές αρδευόμενες να υπάρχουν εκτάσεις που δεν αξιοποιούνται. Αυτές οι περιοχές τις οποίες οι ιδιοκτήτες τους, που δεν είναι γεωργοί, πιθανόν να θέλουν να αποχαρακτηρίσουν, θα πρέπει κατηγορηματικά να παραμείνουν γεωργικής χρήσης. Αυτό θα βοηθήσει είτε στην πώλησή τους σε γεωργούς, η οποία θα είναι επιχορηγημένη από το κράτος, είτε σε ενοικίαση μακροχρόνια με λογικό ενοίκιο.
 • Να δοθεί έμφαση στην παραγωγή τροφίμων. Δεν νοείται ο τόπος μας να μην παράγει όσπρια λ.χ. επειδή τα εισαγόμενα είναι φθηνότερα. Διότι τα κυπριακά είναι πολύ καλύτερης ποιότητας και διότι το κράτος πρέπει να επιχορηγεί τις τιμές των παραγομένων επιτόπιων γεωργικών προϊόντων όπου χρειάζεται.
 • Ενίσχυση του Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών με προσοντούχο προσωπικό και μέσα.
 • Αξιοποίηση καλλιεργειών αρωματικών φυτών. Προώθηση της διασύνδεσής τους με την μεσογειακή διατροφή και εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών (εντός και εκτός Κύπρου) για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.
 • Ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής κρασιού από μικρά οινοποιία με επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις ανάλογες με αυτές της Ε.Ε. Ταυτόχρονα να ενισχυθεί και η απαραίτητη καθοδήγηση και τεχνογνωσία. Ένα Οινολογικό Ινστιτούτο θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σ΄ αυτή την προσπάθεια. Ανάλογη ενίσχυση πρέπει να έχει η ελιά, η χαρουπιά, η αμυγδαλιά και τα μεταποιημένα παράγωγά τους. 
 • Επέκταση της ιχθυοκαλλιέργειας σε περισσότερα είδη ψαριών και ψαρικών που να παράγονται σε χαμηλές τιμές, προσιτές για όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η ιχθυοκαλλιέργεια να γίνεται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές που θα οριστούν ώστε να μην επηρεάζεται η καθαριότητα και η χρήση των θαλασσών.
 • Προστασία των δασών: Για την αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση των πυρκαγιών χρειάζεται η αναδιάταξη των δυνάμεων του δασονομείου για να είναι πιο κοντά στις πυρκαγιές, η χρήση σύγχρονων μέσων για τον έγκαιρο εντοπισμό όπως τα drones και η εξασφάλιση ικανών και αποτελεσματικών μέσων πυρόσβεσης. Να καταρτιστεί μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα αναδάσωσης πρώτα σε κυβερνητική γη αλλά και σε εγκαταλειμμένες ιδιωτικές περιουσίες για κάλυψη όσο το δυνατό μεγαλύτερων εκτάσεων. Μετεξέλιξη του Δασικού Κολλεγίου Προδρόμου σε ένα περιφερειακό/Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Δασονομίας-Δασολογίας