Αντώνης Προκοπίου
Μέλος
Κυριάκος Μονογίος
Μέλος
Γεωργία Μιτσηγιώργη
Μέλος
Αντώνης Αντώνη
Μέλος
Οικονομική Επιτροπή