Ανδρέας Ψαράς
Γραμματέας Οικονομικού
Αντώνης Προκοπίου
Μέλος
Απόστολος Χριστοφορίδης
Μέλος
Κυριάκος Μονογίος
Μέλος
Γεωργία Μιτσηγιώργη
Μέλος
Οικονομική Επιτροπή