Αναστασίου Νίκος
Πρόεδρος
Ιωαννίδης Σταύρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κωνσταντίνου Άδωνης
Οργανωτικός Γραμματέας
Λυσάνδρου Λύσανδρος
Μέλος
Χριστοδούλου Τάσος
Μέλος
Βασιλείου Βασίλης
Μέλος
Στυλιανού Γιάννος
Μέλος
Λευκαρίτης Σάββας
Μέλος
Στυλιανίδη Έρμα
Μέλος
Ευθυμίου Κυριάκος
Μέλος
Στυλιανίδης Στέλιος
Μέλος