Στεγαστική Πολιτική
  • Κρατική επιδότηση ύψους 20-30 χιλ. ευρώ για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
  • Ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής του Οργανισμού Ανάπτυξης Γης για προσφορά κατοικίας σε νεαρά ζευγάρια και οικογένειες που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε τιμή κόστους ή με χαμηλό ενοίκιο ή και με τη μέθοδο της ενοικοιαγοράς.
  • Κατασκευή επιπρόσθετων κρατικών φοιτητικών εστιών.
  • Επιστράτευση πολυκατοικιών ή και ξενοδοχείων που δεν λειτουργούν για προσωρινή φιλοξενία αστέγων μέχρι την τακτοποίηση του στεγαστικού τους προβλήματος.
  • Υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου που να προστατεύει τους πολίτες από την εκποίηση της κατοικίας τους.