Χριστοφίδης Σπύρος
Πρόεδρος
Χατζιχριστοδούλου Ξένιος
Οργανωτικός Γραμματέας
Ζαχαρίου Άκης
Μέλος
Κασινίδης Ντίνος
Μέλος
Κοντάκης Ξενής
Μέλος
Κτόρου Τάκης
Μέλος
Λάζαρη Ελπίδα
Μέλος
Πολιδώρου Ανδρέας
Μέλος
Φραγκούς Άντρια
Μέλος
Χατζηβασίλη Μαρία
Μέλος