Δημήτρης Παυλίδης
Πρόεδρος
Ξενής Κοντάκης
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μιχάλης Κουταλιανός
Οργανωτικός Γραμματέας
Μαρία Χατζηβασίλη
Μέλος
Γρηγόρης Γρηγορίου
Μέλος
Πέτρος Ιωάννου
Μέλος
Ντίνος Κασινίδης
Μέλος
Γιάννος Κλεάνθους
Μέλος
Αντιγόνη Κολοκάση Καλλή
Μέλος
Ανδρέας Φραγκουλίδης
Μέλος
Νικόλας Χρίστου
Μέλος