Γιώργος Νικολάου
Πρόεδρος
Μάρω Χ"Στεφάνου
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Χρίστος Σταυρίδης
Οργανωτικός Γραμματέας
Παναγιώτης Γεωργιάδης
Ταμίας
Λεύκος Ελευθερίου
Μέλος
Ντίνος Ευθυμίου
Μέλος
Πανίκος Ιακώβου
Μέλος
Ευαγγελία Σιζοπούλου
Μέλος
Στέλιος Χ"Ηλία
Μέλος
Πανίκος Πάρπας
Μέλος
Ανδρέας Κίτσιος
Μέλος
Σάββας Ιωάννου
Μέλος
Χριστόφορος Χ"Γιάννης
Μέλος
Κούλλα Ιωαννίδου
Μέλος
Στάλω Κύρου
Μέλος
Γεώργιος Γεωργίου
Μέλος
Μάριος Κύρου
Μέλος
Αντρέας Αργυρίδης
Μέλος