Κύρου Μάριος
Πρόεδρος
Χατζηστεφάνου Μάρω
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Σταυρίδης Χρίστος
Οργανωτικός Γραμματέας
Γεωργίου Γιώργος
Ταμίας
Ελευθερίου Λεύκος
Μέλος
Ευθυμίου Ντίνος
Μέλος
Ιακώβου Πανίκος
Μέλος
Ιωάννου Σάββας
Μέλος
Πάρπας Πανίκος
Μέλος
Περατικού Μαρία
Μέλος
Σιζοπούλου Ευαγγελία
Μέλος