Γιάγκου Ανδρέας
Πρόεδρος
Γεωργίου (Κέκκου) Λούκας
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Θεοδούλου Μιχάλης
Οργανωτικός Γραμματέας
Στεκά Χριστίνα
Μέλος
Ανδρέου Γιώργος
Μέλος
Γεωργίου-Παπύρου Ανδρέας
Μέλος
Άστρας Νίκος
Μέλος
Ηλία Γιώργος
Μέλος
Χρίστου Χαράλαμπος
Μέλος
Ασσιάς Πέτρος
Μέλος
Σαβουλλής Δημήτρης
Μέλος