Ανδρέας Γιάγκου
Πρόεδρος
Λούκας Γεωργίου (Κέκκου)
Οργανωτικός Γραμματέας
Ανδρέας Ανδρέου (Ροδόλφος)
Μέλος
Νίκος Άστρας
Μέλος
Γιώργος Ευθυμίου
Μέλος
Χρίστος Ορφανού
Μέλος
Δημήτρης Δημητρίου (Σαββουλλής)
Μέλος
Μιχάλης Θεοδούλου
Μέλος
Παναγιώτης Ιερονυμίδης
Μέλος
Λοΐζος Ιωάννου
Μέλος
Άντρη Καραολή Χρίστου
Μέλος
Αφροδίτη Οικονόμου
Μέλος