Μαρίνος Σιζόπουλος
Πρόεδρος
Μαρία Βασιλειάδου
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ανδρέας Σίκκης
Α' Αντιπρόεδρος
Έλενα Περικλέους
Β' Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Αποστόλου
Γ' Αντιπρόεδρος
Λευτέρης Ανδρέου
Γραμματέας Κ.Ε.
Μορφάκης Σολωμονίδης
Γενικός Διευθυντής
Πάμπος Χριστοδούλου
Πρόεδρος Νεολαίας ΕΔΕΚ
Γιώργος Γεωργίου
Εκπρόσωπος Τύπου
Διομήδης Διομήδους
Μέλος Πολιτικού Γραφείου
'Ελενα Λυμπουρή
Μέλος Πολιτικού Γραφείου
Ρούλλα Μαυρονικόλα
Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης
Τάκης Χριστοδούλου
Πρόεδρος Νέας Αγροτικής Κίνησης