Μαρίνος Σιζόπουλος
Πρόεδρος
Μαρία Βασιλειάδου
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ανδρέας Σίκκης
Α' Αντιπρόεδρος
Έλενα Περικλέους
Β' Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Αποστόλου
Γ' Αντιπρόεδρος
Λευτέρης Ανδρέου
Γραμματέας Κ.Ε.
Μορφάκης Σολωμονίδης
Γενικός Διευθυντής
Πάμπος Χριστοδούλου
Πρόεδρος Νεολαίας ΕΔΕΚ
Μαρία Παναγιώτου
Εκπρόσωπος Τύπου
Διομήδης Διομήδους
Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας
'Ελενα Λυμπουρή
Μέλος Πολιτικού Γραφείου