Μαρίνος Σιζόπουλος
Πρόεδρος
Μαρία Βασιλειάδου
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Λευτέρης Ανδρέου
Α' Αντιπρόεδρος
Έλενα Περικλέους
Β' Αντιπρόεδρος
Μιχάλης Τερέπεης
Γραμματέας Κ.Ε.
Χριστόδουλος Λευκαρίτης
Κ.Ο. Γραμματέας
Κωστής Ευσταθίου
Βουλευτής Λευκωσίας
Μορφάκης Σολωμονίδης
Γενικός Διευθυντής
Μαρίνος Θεοδώρου
Μέλος Π.Γ.
Πάμπος Χριστοδούλου
Πρόεδρος Νεολαίας
Μαρία Παναγιώτου
Εκπρόσωπος Τύπου