Μαρίνος Σιζόπουλος
Πρόεδρος
Μαρία Βασιλειάδου
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ανδρέας Σίκκης
Α' Αντιπρόεδρος
Έλενα Περικλέους
Β' Αντιπρόεδρος
Λευτέρης Ανδρέου
Γραμματέας Κ.Ε.
Χριστόδουλος Λευκαρίτης
Κ.Ο. Γραμματέας
Μορφάκης Σολωμονίδης
Γενικός Διευθυντής
Πάμπος Χριστοδούλου
Πρόεδρος Νεολαίας ΕΔΕΚ
Μαρία Παναγιώτου
Εκπρόσωπος Τύπου
Διομήδης Διομήδους
Έλενα Λυμπουρή