Πόσα ΜΟΕ έχουν υλοποιηθεί από την πλευρά της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος μέχρι σήμερα;
Κυριακή 16.01.2022
Κυριακή 16.01.2022, από Γραφείο Τύπου


Θα αποτελέσει ολέθριο λάθος σε μια περίοδο συστηματικών απειλών της Τουρκίας για υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος και της άρνησής της για μια δημοκρατική και ευρωπαϊκού περιεχομένου λύση του κυπριακού, η εμπλοκή μας σε ΜΟΕ. Ήδη από τα παρελθόν από αντίστοιχες ενέργειες θα έπρεπε να εξαχθούν και τα ανάλογα συμπεράσματα.

Είναι σημαντικό δημόσια να ενημερωθούμε πόσα ΜΟΕ έχουν υλοποιηθεί από την πλευρά της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος μέχρι σήμερα για να εκδηλώνουμε ενδιαφέρον εμπλοκής ξανά σε μια διαδικασία που κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την Κυπριακή Δημοκρατία;

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2022
Ανακοινώσεις