Προφανείς οι στόχοι πολλών για την ματαίωση του East Med αφού η ενδεχόμενη υλοποίησή του περιθωριοποιεί τον γεωστρατηγικό ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και αναβαθμίζει σημαντικά τον αντίστοιχο της Κύπρου και της Ελλάδας
Κυριακή 16.01.2022
Κυριακή 16.01.2022, από Γραφείο Τύπου

Είναι προφανείς οι στόχοι πολλών για την ματαίωση του East Med αφού η ενδεχόμενη υλοποίησή του περιθωριοποιεί τον γεωστρατηγικό ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και αναβαθμίζει σημαντικά τον αντίστοιχο της Κύπρου και της Ελλάδας. Γι’ αυτό και γίνονται οι παρεμβάσεις για την ματαίωσή του.

Εξάλλου οι αντιδράσεις της Τουρκίας και για ματαίωση της υλοποίησης του αγωγού East Med αυτό ακριβώς επιβεβαιώνουν.

Και σε άλλες όμως περιπτώσεις στο παρελθόν υπήρχαν έργα τα οποία είχε εκτιμηθεί πως δεν θα είχαν υλοποιηθεί, αλλά η γεωστρατηγική τους σημασία οδήγησε τελικά στην υλοποίησή τους (π.χ. o Nord Stream).

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2022
Ανακοινώσεις