Ικανοποίηση για την πορεία του Σχεδίου Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης
Πέμπτη 28.12.2023
Πέμπτη 28.12.2023, από Γραφείο Τύπου

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει με ικανοποίηση την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για «Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης».

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δώσει την ευκαιρία σ’ αυτούς των οποίων απομειώθηκαν οι καταθέσεις και τα αξιόγραφα το 2013, να υποβάλουν τα στοιχεία τους, τα οποία θα αξιολογηθούν για σκοπούς διαπίστωσης συμμετοχής τους στο Σχέδιο.

Ευελπιστούμε ότι η αξιολόγηση θα προχωρήσει τάχιστα, θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, θα γίνει η κοστολόγηση και θα ετοιμαστεί το Σχέδιο μερικής Αναπλήρωσης για τους δυνητικούς δικαιούχους του Ταμείου.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 28 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοινώσεις