Ανακοίνωση Κ. Σ. ΕΔΕΚ και Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης για την Ημέρα Ίσης Αμοιβής στην Κύπρο
Τρίτη 19.02.2019
Τρίτη 19.02.2019, από Γραφείο Τύπου

Η διεκδίκηση ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας είναι μία σταθερή διαχρονική διεκδίκηση του σοσιαλιστικού κινήματος της πατρίδας μας.

Η κατοχύρωσή της είναι υποχρέωση του κράτους και αποτελεί δικαίωμα των εργαζόμενων γυναικών. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Είναι ευθύνη  και καθήκον  των επιθεωρητών εργασίας να ελέγχουν και να επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους παρανομούν αλλά είναι και ευθύνη των εργαζόμενων γυναικών να καταγγέλλουν διακρίσεις σε βάρος τους όσον αφορά την αμοιβή τους.

Παρόλο που το χάσμα αμοιβής μεταξύ των δύο φύλων έχει μειωθεί στην Κύπρο (13,9%, με το μέσο όρο στην Ευρώπη να κυμαίνεται στο 16,2%), εντούτοις η κυπρία γυναίκα με πλήρη απασχόληση θα πρέπει να δουλέψει 50 επιπλέον μέρες για να κερδίσει τα ίδια λεφτά που κέρδισε ένας άντρας την προηγούμενη χρονιά.

Η 19η Φεβρουαρίου σηματοδοτεί αυτές τις 50 μέρες (50 μέρες επιπλέον εργασίας από την 31η Δεκεμβρίου).

 

Λευκωσία, 19 Φεβρουαρίου 2019

Ανακοινώσεις
Χρίστος Μιχαηλίδης
|
Τρίτη 19.02.2019