Η ΕΔΕΚ δεν θα σταματήσει να υποδεικνύει τα προβλήματα του ΓεΣΥ και να προτείνει τρόπους επίλυσης τους
Δευτέρα 05.02.2024
Δευτέρα 05.02.2024, από Γραφείο Τύπου

Ο λανθασμένος τρόπος εφαρμογής και η μη υλοποίηση της βασικής φιλοσοφίας που διέπει το Γενικό Σύστημα Υγείας, έχει αναδείξει στην πορεία του χρόνου, τεράστια προβλήματα, τα οποία η ΕΔΕΚ έγκαιρα διέγνωσε και για τα οποία πρότεινε λύσεις διόρθωσης τους.
Ωστόσο, η εξυπηρέτηση συμφερόντων σε βάρος της υγείας των πολιτών, δεν επέτρεψε να εισακουστούμε.
Η ΕΔΕΚ, με γνώμονα την πραγματική έγνοια για την βιωσιμότητα του ΓεΣΥ και την εύρυθμη λειτουργία του προς όφελος των πολιτών, θα συνεχίσει να υποδεικνύει τα προβλήματα και να προτείνει τρόπους επίλυσης τους.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοινώσεις