Εφαρμογή αυστηρών ελέγχων των προϊόντων που εμπορεύονται κατά μήκος της «πράσινης γραμμής»
Παρασκευή 02.02.2024
Παρασκευή 02.02.2024, από Γραφείο Τύπου

Αθέμιτο ανταγωνισμό αντιμετωπίζουν οι Ελληνοκύπριοι αγρότες – παραγωγοί από αγροτικά προϊόντα, που είτε παράγονται στα κατεχόμενα, σε γη υπό σφετερισμό, είτε προέρχονται από την Τουρκία και «βαφτίζονται» τουρκοκυπριακά και μεταφέρονται προς εμπορία στις ελεύθερες περιοχές στο πλαίσιο του Κανονισμού για το εμπόριο κατά μήκος της «πράσινης γραμμής».
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων στα κατεχόμενα ή στην Τουρκία, είναι χαμηλότερο από το κόστος παραγωγής στις ελεύθερες περιοχές και ως εκ τούτου αυτά τα προϊόντα μπορεί να πωλούνται φθηνότερα από τα προϊόντα που παράγονται στις ελεύθερες περιοχές, προκαλώντας σοβαρά πλήγματα στην προσπάθεια των παραγωγών μας να διαθέσουν τα προϊόντα τους.
Σε μια εποχή που η αγροτική οικονομία πλήττεται καίρια, με αποτέλεσμα το αγροτικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη να κινητοποιείται δυναμικά, θεωρούμε ότι το κράτος οφείλει να λάβει μέτρα προστασίας των Ελληνοκύπριων αγροτών – παραγωγών, με στόχο την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, χωρίς να παραβιάζεται ο Κανονισμός για την «πράσινη γραμμή».
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων των προϊόντων που εμπορεύονται κατά μήκος της «πράσινης γραμμής», έτσι ώστε:Να αποκλείονται προϊόντα που δεν προνοούνται από τον κανονισμό

  • Να διενεργείται φυτοϋγειονομικός έλεγχος, για αποτροπή υγειονομικών παραβιάσεων των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Να ελέγχεται η προέλευση των προϊόντων
  • Το κράτος οφείλει να προστατεύσει και την αγροτική οικονομία και τους καταναλωτές.
     Γραφείο Τύπου


Λευκωσία, 2 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοινώσεις