Η εφαρμογή της γονικής άδειας επί πληρωμή είναι μία ακόμη έμπρακτη πολιτική στήριξης των οικογενειών
Τρίτη 23.11.2021
Τρίτη 23.11.2021, από Γραφείο Τύπου

Συζητήσαμε σήμερα στην επιτροπή Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την προοπτική επέκτασης του χρονικού περιθωρίου που μπορεί ένας πατέρας να αιτηθεί την άδεια πατρότητας.

Θυμίζουμε πως είχαμε τις προηγούμενες ημέρες την εξαγγελία της Κυβέρνησης για υιοθέτηση της διαχρονικής μας θέσης για εφαρμογή της γονικής άδειας επί πληρωμή και για τους δύο γονείς.

Θα συνεχίσουμε με υπευθυνότητα να προτείνουμε, να σχεδιάζουμε και να προωθούμε πολιτικές που στηρίζουν της οικογένειες και βοηθούν στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Γραφείο Τύπου 
Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις