Ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων και λύσεων, που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που υποθάλπουν την υπογεννητικότητα
Τετάρτη 03.07.2024
Τετάρτη 03.07.2024, από Γραφείο Τύπου

Η υπογεννητικότητα, ο ύπουλος εχθρός της δημογραφικής σύνθεσης της κοινωνίας, με σοβαρές αρνητικές επιδράσεις σε πολλές πτυχές, θα αντιμετωπιστεί σε ένα εύλογο χρονικό ορίζοντα, με ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων και λύσεων, που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που υποθάλπουν την υπογεννητικότητα.
Για την ΕΔΕΚ, το πακέτο προτάσεων πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Κίνητρα για την απόκτηση πέραν των δύο παιδιών
  • Διασύνδεση της απόκτησης παιδιών με το συνταξιοδοτικό, δηλαδή την ηλικία συνταξιοδότησης
  • Οικονομική και επιστημονική αναβάθμιση της ιατρικής υποβοήθησης για απόκτηση παιδιών
  • Αναθεώρηση των εργασιακών σχέσεων, έτσι ώστε:
  1. Η μητέρα να μπορεί να συνδυάζει τον γονικό ρόλο με την ενεργό συμμετοχή της στην αγορά εργασίας
  2. Μισθολογική αναβάθμιση στον ιδιωτικό τομέα και βελτίωση όρων και συνθηκών εργασίας
  • Επιπρόσθετα μέτρα στη Στεγαστική Πολιτική
  • Αύξηση της κοινωνικής φροντίδας και της κοινωνικής στήριξης, κυρίως των μητέρων

Τα πιο πάνω απαιτούν πολιτική βούληση και από την κυβέρνηση και από τα πολιτικά κόμματα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει κατανοητή από όλους η σοβαρότητα της κατάστασης.


 Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 3 Ιουλίου 2024

Ανακοινώσεις