Θετική εξέλιξη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, η σύσταση Υφυπουργείου Μετανάστευσης
Παρασκευή 01.03.2024
Παρασκευή 01.03.2024, από Γραφείο Τύπου

Χαιρετίζουμε τη ψήφιση του νομοσχεδίου για τη σύσταση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης.
Η συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών που ασχολούνται με το φαινόμενο της μετανάστευσης κάτω από ένα φορέα, θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, του δεύτερου σε σοβαρότητα προβλήματος που αντιμετωπίζει ο τόπος μας.
Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει εποικοδομητικά και επιδιώκοντας συνέργειες, να συμβάλει στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών προς αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου και των συνεπειών του.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 1 Μαρτίου 2024

Ανακοινώσεις