Από την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, ο προϋπολογισμός έχει αυξηθεί κατά 75%, ενώ η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει υποβαθμιστεί
Πέμπτη 15.02.2024
Πέμπτη 15.02.2024, από Γραφείο Τύπου

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος προέβη στην εξής δήλωση μετά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, για τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας:

«Στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2024. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε να αποδείξουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι από την έναρξη της πλήρους εφαρμογής του ΓεΣΥ μέχρι σήμερα, ο προϋπολογισμός έχει αυξηθεί κατά 75%. Ποσοστό το οποίο θεωρούμε υπερβολικό σε σχέση με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να ομολογήσουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν υποβαθμιστεί. Και κυρίως οι τεράστιες λίστες αναμονής οι οποίες παρατηρούνται σήμερα και στον ιδιωτικό τομέα, φαινόμενο το οποίο δεν υπήρχε ποτέ στα ιατρικά χρονικά της Κύπρου. Το δεύτερο, αυτό το οποίο επιμένουμε από την πλευρά του οργανισμού, είναι ότι θα θέλουμε πλήρη ενημέρωση για τον εποπτικό έλεγχο που έχει γίνει, για καταχρήσεις οι οποίες παρατηρούνται συστηματικά στο σύστημα και το τρίτο, τι ακριβώς προτίθενται να πράξουν έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της προσφερόμενης περίθαλψης ως προς το ποσόν, το οποίο ο πολίτης σήμερα καταθέτει στον οργανισμό για την ασφάλιση υγείας. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι μέσα σε ένα πλαίσιο αναλογικής και  αριθμητικού προσδιορισμού, ενώ το 2018 το σύνολο των δαπανών του τομέα της υγείας στην Κύπρο ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ήταν περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα, με τους προϋπολογισμούς όπως κατατίθενται από πλευράς του ΟΑΥ, θα ξεπεράσει τα δυόμισι δισεκατομμύρια. Από εκεί και πέρα πια στον πολίτη επαφίεται να κρίνει εάν αυτή η τεράστια αύξηση είχε ως συνεπακόλουθο και την ποιοτική αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών». 

                                                                                                             
 Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 15 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοινώσεις