Παρεμποδίστηκε η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη, για να εξυπηρετηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα
Τρίτη 13.02.2024
Τρίτη 13.02.2024, από Γραφείο Τύπου

Η πρόταση της ΕΔΕΚ, που χρονολογείται από το 2017, για τη σύσταση τμήματος δικαστηρίου Ειδικής Δικαιοδοσίας στα επαρχιακά δικαστήρια, το οποίο να εκδικάζει υποθέσεις οικονομικών διαφορών δανειοληπτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ήταν ολοκληρωμένη και η βασική της φιλοσοφία ήταν η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και η γρήγορη εκδίκαση της κάθε υπόθεσης.
Δυστυχώς, η πλειοψηφία της Βουλής, με το νόμο που ψήφισε τον περασμένο Δεκέμβριο, προκάλεσε τόσες στρεβλώσεις, έτσι ώστε να περιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η δυνατότητα προσφυγής των δανειοληπτών στη δικαιοσύνη.
Ο ορισμός ανώτατου ορίου αξίας της πρώτης κατοικίας που χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση, προκαλεί σοβαρή κοινωνική ανισότητα, καθώς η εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου ποικίλει αναλόγως της περιοχής. Ο αποκλεισμός της επαγγελματικής στέγης επίσης περιορίζει τον αριθμό των δανειοληπτών που θα έπρεπε να μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.
Διερωτόμαστε, γιατί η Βουλή παρεμποδίζει στην ουσία την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη. Μήπως, για εξυπηρετηθούν οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα;
Αναφορικά με τον ισχυρισμό περί αντισυνταγματικότητας της πρότασης της ΕΔΕΚ για καθορισμό του χρόνου εκδίκασης της υπόθεσης στους έξι μήνες, να θυμίσουμε ότι τον Ιανουάριο του 2019 η Νομική Υπηρεσία δεν εντόπισε αντισυνταγματικότητα στον καθορισμό των τεσσάρων μηνών ως όριο εκδίκασης της υπόθεσης.
Τι μεσολάβησε και το 2023, η πρόταση αυτή, που επέκτεινε το όριο στους έξι μήνες, κατέστη αντισυνταγματική;
 

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 13 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοινώσεις