Η αύξηση του κατώτατου μισθού απομακρύνει μεγάλη ομάδα πολιτών από το όριο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
Τετάρτη 20.12.2023
Τετάρτη 20.12.2023, από Γραφείο Τύπου

Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την αύξηση του εθνικού κατώτατου μισθού πρόσληψης και πλήρους, συνεχούς απασχόλησης έξι μηνών, κυρίως επειδή η απόφαση της κυβέρνησης δεικνύει τη συνέπεια στην κατεύθυνση της προσπάθειας να στηριχθούν τα χαμηλά αμειβόμενα στρώματα να αποκτήσουν ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.
Η ΕΔΕΚ επιμένει και στη ρύθμιση της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού και εκφράζει ικανοποίηση για τη δήλωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι θα προωθηθεί η βελτίωση του τρόπου υπολογισμού του κατώτατου μισθού σύμφωνα με τον χρόνο εργασίας.
Στόχος θα πρέπει να είναι η απομάκρυνση αυτής της ομάδας πολιτών από το όριο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 20 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοινώσεις