Ομιλία του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Ηλία Μυριάνθους στη συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2024
Τετάρτη 20.12.2023
Τετάρτη 20.12.2023, από Γραφείο Τύπου

Η συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2024 γίνεται κάτω από το βάρος των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, που συνεχίζει να προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και την αβεβαιότητα που δημιουργεί ο πόλεμος στη Γάζα, που συνθέτουν ένα οικονομικά ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.
Παρόλο που το 2023 υπήρχε μια θετική ανάπτυξη της οικονομίας με τα δημόσια οικονομικά να βελτιώνονται σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στα οποία η πανδημία άφησε έντονα το αρνητικό της στίγμα, την ίδια στιγμή υπάρχει μια επιφύλαξη κατά πόσο το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον θα επηρεάσει την οικονομία μας.
Είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, έχουν φέρει στην επιφάνεια τις χρόνιες αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας.  Αδυναμίες τις οποίες από την πλευρά της ΕΔΕΚ υποδεικνύαμε επανειλημμένως στις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Για ακόμα μια χρονιά ο προϋπολογισμός του κράτους έχει να διαχειριστεί το πρόβλημα των ανελαστικών δαπανών όπου ένα μεγάλο μέρος του είναι το κρατικό μισθολόγιο του οποίου η δαπάνη περιορίζει σημαντικά τα κονδύλια για την ανάπτυξη.
Παρόλα αυτά, θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 2024 οι αναπτυξιακές δαπάνες είναι αυξημένες κατά 15% όπως και οι κοινωνικές παροχές κατά 14%. Θετικό επίσης, θεωρούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή μελέτης για τον εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου.
Χαρακτηριστικά στις ανησυχίες που υποβάλλαμε, τονίζαμε πάντα την αναγκαιότητα οι προϋπολογισμοί  να αλλάξουν φιλοσοφία. Να μην διαπνέονται από  φιλοσοφία η οποία να αποσκοπεί μόνο  στην επίτευξη ποσοτικών και όχι και ποιοτικών στόχων. Υποδεικνύαμε την απουσία ποιοτικών μέτρων που θα προσέδιδαν στην κυπριακή οικονομία μακροοικονομική σταθερότητα και την ίδια στιγμή θα συνέβαλλαν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Με ικανοποίηση λοιπόν βλέπουμε το 2024 αυτές οι εισηγήσεις μας να ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό ο οποίος κατά την άποψη μας δημιουργεί τις συνθήκες για ένα πιο κοινωνικά δίκαιο κράτος.
Αναμφίβολα δεν θεωρούμε ότι μέσα στον πρώτο προϋπολογισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη θα λυθούν όλα τα κοινωνικά προβλήματα, ούτε και τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι χρόνιες στρεβλώσεις της οικονομίας θα διορθωθούν από τη μια μέρα στην άλλη.
Αυτό όμως που σημειώνουμε, είναι ότι στα πρώτα βήματα αυτής της κυβέρνησης έγιναν κινήσεις προς τα μπρος και σε αυτό συνηγορεί το γεγονός της αύξησης της κατώτατης σύνταξης, της μερικής παραχώρησης της ΑΤΑ, αλλά και τη σημερινή συμφωνία για την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Είναι εμφανές ότι, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, ο τουριστικός τομέας το 2023 παρουσίασε αισθητή άνοδο με αύξηση περίπου 30%, γεγονός που βελτίωσε σημαντικά τα δημόσια οικονομικά.
Την ίδια ώρα διαφαίνεται να υπάρχει θετική εξέλιξη και για τις επιδόσεις που αναμένεται να καταγράψει ο τουρισμός το 2024 ,που αν όντος επαληθευτούν οι προβλέψεις θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα δημόσια ταμεία δίνοντας την δυνατότητα στην κυβέρνηση για ακόμα περισσότερο κοινωνικό μέρισμα  .
Ο κατασκευαστικός τομέας το 2023, παρόλα τα προβλήματα που προέκυψαν κινήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το  2022. Οι προβλέψεις όμως δεν φαίνονται να είναι αισιόδοξες στο μέλλον, λόγω κυρίως του αυξημένου κόστους ανέγερσης το οποίο κυμάνθηκε από 25% μέχρι 35% επιβαρύνοντας τόσο τους κατασκευαστές όσο και τους αγοραστές.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία δυστυχώς επέφερε μια σοβαρή αύξηση του ενεργειακού κόστους το οποίο συνεπακόλουθα οδήγησε σε σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις και σε συνδυασμό με την αύξηση του εργατικού κόστους, την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, την αύξηση των επιτοκίων, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά για την απόκτηση κατοικίας, δημιουργούν ένα αβέβαιο περιβάλλον στον κατασκευαστικό τομέα.
Αναμφίβολα δεν αναμένουμε από τη μια στιγμή στην άλλη ριζικές αλλαγές στο αναπτυξιακό μας μοντέλο, αλλά θεωρούμε ότι μέσα από την απορρόφηση κονδυλιών από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια ανθεκτική οικονομία προσανατολισμένη στην πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη, ώστε η κυπριακή οικονομία να επεκταθεί και σε νέους καινοτόμους και υψηλής τεχνολογίας τομείς.
Να γίνουν επενδύσεις για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, ώστε η πατρίδα μας να αποκτήσει σχετική επάρκεια καταναλωτικών αγαθών και να μειωθεί η εξάρτηση από τα  εισαγόμενα.
 
Αγαπητές  και αγαπητοί συνάδελφοι,
Η μετάβαση σε ενεργειακά συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα παραμένει ασφαλώς σημαντική πρόκληση, καθώς αφορά το κόστος αυτής της φιλόδοξης προσπάθειας. Για μια πλήρη και επιτυχή μετάβαση, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν τεράστιες επενδύσεις σε νέες υποδομές και σε τεχνολογίες ζωτικής σημασίας.
Τα ευρωπαϊκά περιφερειακά ταμεία έχουν αποδειχθεί πολύτιμα εργαλεία για την εφαρμογή των εθνικών μας πολιτικών στον τομέα της πράσινης ενέργειας και της ενεργειακής μετάβασης μέχρι στιγμής. Ομοίως, τα επόμενα χρόνια, αναμένεται ότι τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα διαδραματίσουν πιο κρίσιμο ρόλο στην παροχή των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων για την ενεργειακή μετάβαση.
Ωστόσο, παρά τις συλλογικές ισχυρές δεσμεύσεις μας για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ, όλοι πρέπει να διασφαλίσουμε μια  διαφανή  μετάβαση. Υπό αυτό το πρίσμα, ως εκπρόσωποι των πολιτών, θα πρέπει να εστιάσουμε εξίσου στην ανάγκη για μια δίκαιη μετάβαση για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κοινωνικής και οικονομικής αναταραχής που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής φάσης.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα απαιτηθούν κεφάλαια προκειμένου να προβλεφθεί η μεταβατική βοήθεια σε εκείνα τα νοικοκυριά που θα επηρεαστούν.
Επιπλέον, η χρηματοδότηση θα πρέπει να εστιάζει εξίσου στην ενδυνάμωση των πολιτών που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα και την ικανότητα να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας ή στην ενεργειακή απόδοση με βάση τους δικούς τους πόρους και ακριβώς εδώ θα ήθελα να χαιρετήσω την υιοθέτηση και υλοποίηση από την κυβέρνηση των εισηγήσεων της ΕΔΕΚ για φωτοβολταϊκά για όλους, σχέδιο το οποίο θεωρούμε πρέπει να είναι επί συνεχή βελτίωση. Την ίδια ώρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να εκπονηθούν παρόμοια σχέδια για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών.
Όσον αφορά ειδικά τον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, ενώ η εστίαση δίδεται στην πράσινη μετάβαση του τομέα και στην αυτάρκεια, οι οικονομικοί πόροι εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στους πολύ λίγους. Υπό αυτό το πρίσμα, η επίμονη ανησυχία είναι πως θα διασφαλίσουμε ότι τόσο οι οικονομικοί πόροι όσο και η προσφορά τροφίμων είναι εξίσου οικονομικά προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες.
Ως εκ τούτου, το κύριο μέλημα παραμένει για το πως μπορούμε να επιτύχουμε μια συνολική πράσινη μετάβαση χωρίς να δημιουργήσουμε κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικές διαταραχές με στόχο να γεφυρώσουμε το χάσμα που υπάρχει σήμερα μεταξύ πλούσιων και φτωχών νοικοκυριών.
Η οικονομία έχει αξία όταν αυτή συνδέεται με τους ανθρώπους, το βιοτικό τους επίπεδο, την προστασία τους από κινδύνους οικονομικής φύσης που ελλοχεύουν και οικοδομούν συνθήκες κοινωνικής προστασίας. Την προστασία αυτή την έχουν ανάγκη σε μεγαλύτερο βαθμό όσοι προέρχονται από τα ευάλωτα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας και έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση που έπληξε την πατρίδα μας.
Η πραγματική οικονομία πρέπει να είναι όχι μόνο ποσοτική αλλά και ποιοτική, να προσδιορίζεται σε σταθερό και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η προσέγγισή της να αφορά το σύνολο των αριθμών που καθορίζουν τους δείκτες της και όχι επιλεκτικά μόνο σε αυτούς που «εξυπηρετούν ή και βολεύουν».
Όπως φαίνεται από τις κρίσεις που περάσαμε και περνούμε τα τελευταία χρόνια, είναι  αντιληπτό πως οι κρίσεις δεν έχουν μόνο επιπτώσεις αλλά προσφέρουν και ευκαιρίες για ουσιαστικές αλλαγές και νέες αναπτύξεις.
Μερικές δράσεις που θα μπορούσαν να προωθηθούν είναι:
-         Η μείωση της γραφειοκρατίας και η αύξηση της παραγωγικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας με την επιτάχυνση της  εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την περεταίρω ανάπτυξη του υφυπουργείου καινοτομίας.
-         Η εκπόνηση σχεδίου για αξιοποίηση κρατικής γης και την ανέγερση νέων σύγχρονων, λειτουργικών και μειωμένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κτιρίων για να στεγασθούν υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες. Δεν δικαιολογείται το κράτος να ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για να τις στεγάσει σε ακατάλληλα υποστατικά.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής από την κυβέρνηση στο οποίο περιλαμβάνονται και αρκετές προτάσεις/εισηγήσεις που κατάθεσε η ΕΔΕΚ. Το πρόγραμμα κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και οι δράσεις ενίσχυσης των ορεινών και ημιορεινών περιοχών  είναι πιο δελεαστικές.
Το σχέδιο  Χορηγιών «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»,
Η Αναθεώρηση Πολεοδομικών Κινήτρων,
Το Σχέδιο Προσιτού Ενοικίου ΚΟΑΓ,
Το Σχέδιο “Built to Rent” σε ιδιωτική γη,
Οι  Ρυθμίσεις Ταχείας Αδειοδότησης,
Το Σχέδιο Φοιτητικών Εστιών,
Το Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Στέγης σε Προσφυγικούς Οικισμούς,
Η Αναθεώρηση Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα και
Το Σχέδιο Χορηγιών για Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς ή Στέγασης Εκτοπισθέντων «κτίΖΩ»,
θεωρούμε ότι κινούνται προς στην κατεύθυνση των εισηγήσεων που ως ΕΔΕΚ έχουμε καταθέσει.
Η αναβάθμιση της οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης στην επενδυτική βαθμίδα είναι εξέλιξη που αναμένεται να λειτουργήσει θετικά στην ανάπτυξη της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.
Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί αυτή η εξέλιξη ώστε οι σχεδιασμοί που θα γίνουν να οδηγούν:
-         Σε ουσιαστική και όχι σε επίπλαστη βελτίωση και η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας  και
-         Η βελτίωση των αριθμών να αντανακλά και σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού, κυρίως των μικρομεσαίων εισοδημάτων.
Η ΕΔΕΚ με σοβαρότητα και εποικοδομητική συνέργεια από την πρώτη στιγμή,  κατάθεσε στην Κυβέρνηση και στον Υπουργό Οικονομικών σειρά προτάσεων   καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα, οικονομικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό, εργασιακό.
Στο παρελθόν ασκήσαμε έντονη κριτική σε όλες τις προηγούμενες Κυβερνήσεις γιατί πέραν της διαχειριστικής μορφής του προϋπολογισμού, οι αναπτυξιακές δαπάνες κάλυπταν ένα μικρό ποσοστό του, αλλά και η υλοποίησή τους κυμαινόταν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα που δεν ξεπερνούσαν το 65%. Ευελπιστούμε ότι αυτή η τακτική θα διαφοροποιηθεί και οι κρατικές υπηρεσίες και τα υπουργεία θα μπορούν να συντονίζονται μεταξύ τους και όχι να λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη.
Σημαντικό παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη διαδραματίζει και η φορολογική πολιτική που εφαρμόζει το κράτος εργαλείο το οποίο συμβάλλει στην αναδιανομή του εισοδήματος, στηρίζοντας από τη μια τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού και από την άλλη συμβάλλει στην ενεργοποίηση και ανάπτυξη τομέων που προσθέτουν αξία στην οικονομία.
Από την πλευρά της ΕΔΕΚ καταθέσαμε στην Κυβέρνηση μια σειρά μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν την ρευστότητα του κράτους, να μειώσουν τη φοροδιαφυγή και να περιορίσουν την παραοικονομία και την ίδια στιγμή να ενισχύσουν τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα του λαού μας.
Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να είναι:
-         Μείωση των συντελεστών φορολογίας μέσα από την αναθεώρηση της φορολογικής νομοθεσίας.
-         Παραχώρηση κινήτρων για  αποπληρωμή των οφειλών προς το κράτος με δόσεις, μια πρόταση νόμου που καταθέσαμε και αναμένουμε από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών να την προσεγγίσει θετικά.
-         Κατάργηση του ετήσιου τέλους του εφόρου εταιρειών των 350 ευρώ, μια πρόταση νόμου που καταθέσαμε από το 2018 με άλλους συναδέλφους, αλλά ακόμα βρίσκουμε αντιδράσεις για την κατάργηση του.
-         Κίνητρα για επενδύσεις σε μονάδες υψηλής τεχνολογίας καθώς και στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας.
-         Ελάφρυνση του διοικητικού  βάρους που επωμίζονται οι μικρές επιχειρήσεις, τόσο μέσα από τις διαδικασίες ετοιμασίας των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων όσο και τις διαδικασίες που επιβάλλει το γραφείου του Εφόρου Εταιρειών.
Θεωρούμε απαράδεκτο το γραφείο του Εφόρου Εταιρειών να μην μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες τις ΕΕ που διαχωρίζουν τις υποχρεώσεις των μικρών από των μεγάλων επιχειρήσεων και να απαιτούμε από όλες τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ισοπεδωτικά τις ίδιες διαδικασίες και μάλιστα με δυσβάστακτές επιβαρύνσεις.
Αναμένουμε από τον Υπουργό Εμπορίου και Ενέργειας να προσεγγίσει το θέμα με ευαισθησία και να αφουγκραστεί τις ανησυχίες που εκφράζει η ΠΟΒΕΚ καθώς και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Την ίδια ώρα χαιρετίζουμε τις τελευταίες ενέργειες του Υπουργού Εμπορείου και Ενέργειας που αφορούν στην εκπόνηση προγράμματος για την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο και από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ο αργός ρυθμός ανάπτυξης των ΑΠΕ επιφέρει σοβαρό κόστος στο κράτος και κατ΄ επέκταση στους πολίτες, λόγω της υποχρέωσης για αγορά θερμοκηπιακών ρύπων. Ενώ το 2021 το κόστος αγοράς ρύπων  ήταν 126 εκ. ευρώ, το 2024  αναμένεται το ποσό αυτό να ανέλθει περίπου στα 500 εκ. ευρώ με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να επιβαρύνεται μόνο από αυτό το γεγονός 4 φορές αύξηση στο τιμολόγιο του, πέραν της αύξησης που παρατηρείται από τις αυξήσεις των διεθνών τιμών των καυσίμων.
Κλείνω την παρέμβαση μου αγαπητοί συνάδελφοι με αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Επαρχία Πάφου.
Είναι γεγονός, μετά από δεκαετίες μελετών, προσφορών και προσφυγών σε αναθεωρητικές αρχές και σε δικαστήρια, επιτέλους έχει ξεκινήσει η κατασκευή της πρώτης φάσης του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς  μήκους 15,5 χιλιομέτρων. Παρόλα αυτά μας ανησυχεί η πρόοδος των εργασιών αφού η Α’ Φάση του έργου δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται μέσα στα χρονοδιαγράμματα του συμβολαίου που προνοεί την ολοκλήρωση του τον Ιούνιο του 2024. Ιδιαίτερα μας ανησυχούν πληροφορίες  που είδαμε χθες σε δημοσιεύματα, ότι ο εργολάβος απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Συγκοινωνιών με την οποία καταγράφει τεράστια προβλήματα στην ολοκλήρωση του έργου, λόγω κρατικής κωλυσιεργίας και απαιτεί αποζημιώσεις. Προς τον σκοπό αυτό, αναμένουμε την άμεση αντίδραση και παρέμβαση του Υπουργού ώστε να ξεπεραστούν οποιαδήποτε προβλήματα πιθανόν να υπάρχουν ,ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες. Παράλληλα αναμένω όπως οι διαδικασίες για περιβαλλοντικές μελέτες, σχεδιασμό και προσφοροδότηση της Β’ Φάσης του δρόμου αυτού, θα επισπευσθούν ώστε να προχωρήσει το συντομότερο η αποπεράτωση ολοκλήρου του δρόμου.
Σίγουρα το έργο αυτό, αναμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί όπως ήταν οι αρχικοί σχεδιασμοί και οι πολιτικές αποφάσεις, για δρόμο τετραπλής κατεύθυνσης, ώστε να έχει πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό όφελος, τόσο για την περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, όσο και για ολόκληρη την Επαρχία Πάφου.
Πέραν τούτου, σημαντικό ζήτημα για την Επαρχία Πάφου παραμένει η ουσιαστική αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.
Αναβάθμιση τόσο σε ότι αφορά τις κτηριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε ότι αφορά την ουσιαστική στελέχωση του Νοσοκομείου με νέες ειδικότητες ιατρών αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού.
Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ολοκληρώνεται η μονάδα αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και αναμένουμε σύντομα την λειτουργία της.
Παράλληλα επιβάλλετε όπως τύχει της απαραίτητης αναβάθμισης και το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, αφού δυστυχώς, υποσχέσεις και πολιτικές δεσμεύσεις από αρκετές Κυβερνήσεις και Υπουργούς Υγείας, ακόμα παραμένουν υποσχέσεις. Δυστυχώς, οι μέχρι σήμερα βελτιώσεις δεν αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και ο λόγος είναι ότι εδώ και δεκαετίες δαπανούνται χρήματα για βελτίωση εγκαταστάσεων που χρονολογούνται από την αποικιοκρατία.
Ο σημερινός χώρος αλλά και τα υφιστάμενα κτήρια, έχουν κλείσει τον κύκλο τους και δεν προσφέρονται πλέον για μια σύγχρονη δημόσια μονάδα παροχής  ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επιτέλους θα πρέπει το περιφερειακό Νοσοκομείο το οποίο έχει να καλύψει εικοσιπέντε κοινότητες και το Δήμο του κόλπου Πόλης Χρυσοχούς να ανεγερθεί σε άλλο χώρο και να έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, όπως και την απαιτούμενη στελέχωση.
Θεωρούμε απαράδεκτο οι δαπάνες αναβάθμισης της υγείας στην περιφέρεια και στις αγροτικές περιοχές να διασυνδέονται μόνο με τους  δείκτες απόδοσης που μόνο σε αστικές και πυκνό-κατοικημένες περιοχές πετυχαίνουν, παραγνωρίζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα.
Το φωνάξουμε για χρόνια, θα το επαναλάβουμε και φέτος και ας ελπίσουμε ότι η νέα Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη θα προσεγγίσει με ευαισθησία τα προβλήματα αυτά.
Πόσες φορές πρέπει να διαμαρτυρηθούμε, πόσες φορές θα χάσουμε αγαπημένα μας πρόσωπα γιατί αυτή η πολιτεία δεν αντιμετωπίζει τους κατοίκους που ζουν στην περιφέρεια, που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται  αυτοί που κατοικούν στα αστικά κέντρα.
Το φωνάζουμε κάθε χρόνο και ζητούμε από την πολιτεία να αντιμετωπίζει επιτέλους την περιφέρεια, όχι με στατιστικές και δείκτες απόδοσης, αλλά μετρώντας τις ψυχές των ανθρώπων, μετρώντας τον πόνο τους αναζητώντας σωστή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τα παιδιά τους, για την ηλικιωμένη τους μάνα και τον πατέρα τους, μετρώντας την ταλαιπωρία τους στο άθλιο περιφερειακό οδικό δίκτυο, μετρώντας την αγωνία τους να κρατηθούν και να επιβιώσουν σε μια παραμελημένη και υποβαθμισμένη περιοχή από την πολιτεία.
Επαναλαμβάνω λοιπόν με αγωνία ακόμα μια χρονιά, επιτέλους ας τους αντιμετωπίσει η πολιτεία τους πολίτες της περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών, όπως τους αξίζει  και ας τους δώσει τίς ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια κοινωνικά αγαθά που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι πολίτες αυτού του τόπου.
Πέραν τούτου, ένα άλλο σημαντικό αίτημα στην Επαρχία Πάφου που εδώ και χρόνια η πολιτεία έχει κλειστά και τα μάτια και τα αυτιά της, είναι η ανέγερση νέας Τεχνικής Σχολής αφού τα τελευταία χρόνια σημαντικός αριθμός πέραν των εκατό μαθητών ανά έτος που θέλει να φοιτήσει σε τεχνική σχολή, απορρίπτεται λόγω υπερπληθυσμού της μοναδικής Τεχνικής Σχολής στο Δήμο Πάφου, με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται τα παιδία να ακολουθούν κατευθύνσεις που δεν τους ενδιαφέρουν και ούτε μπορούν να αποδώσουν.
Διερωτώμαι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ποιο λόγο υπάρχει ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία όταν η ίδια η πολιτεία δεν μπορεί να δώσει τα βασικά εφόδια εκπαίδευσης στα παιδιά, κυρίως σε θέματα τεχνικής εκπαίδευσης όπου η ίδια η αγορά αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις καταρτισμένου τεχνικά εργατικού δυναμικού.
Δυστυχώς τα προβλήματα αυτά τα λέμε και τα ξανά λέμε και απαιτούν υλοποίηση το συντομότερο δυνατόν. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μέσα στο 2024 θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό και την επίλυση τους.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες και όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά με ελευθερία στην Κύπρο μας.
Χρόνια Πολλά.


                                                                                                               Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 20 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοινώσεις