Προτάσεις που θα επιλύσουν τελεσίδικα και δίκαια το σοβαρό πρόβλημα των εκποιήσεων
Πέμπτη 09.11.2023
Πέμπτη 09.11.2023, από Γραφείο Τύπου

Με γνώμονα την τελεσίδικη διευθέτηση του σοβαρού προβλήματος των εκποιήσεων και τη διασφάλιση του δικαιώματος των δανειοληπτών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη σε περίπτωση χρηματοοικονομικών διαφορών με τραπεζικά ιδρύματα ή εταιρίες εξαγοράς πιστώσεων, η ΕΔΕΚ θεωρεί ως εξαιρετικής σημασίας τις εξής προτάσεις:

-Σύσταση τμήματος ειδικής δικαιοδοσίας των επαρχιακών δικαστηρίων, το οποίο να ασχολείται αποκλειστικά με υποθέσεις διαφορών δανειοληπτών – χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
-Οι δικαστές που θα στελεχώσουν το τμήμα ειδικής δικαιοδοσίας να τύχουν ταχύρρυθμης εκπαίδευσης για τις χρηματοοικονομικές διαφορές.
-Να οριστούν οι 90 ημέρες ως ο μέγιστος χρόνος εκδίκασης της υπόθεσης και ο μέγιστος χρόνος εξέτασης της έφεσης.
-Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης να αναστέλλεται η διαδικασία εκποίησης του ακινήτου και οι επιβαρύνσεις τόκων και χρεώσεων.

Σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών, η ΕΔΕΚ προτείνει, ότι σε περίπτωση που η απόφαση του Επιτρόπου δεν ικανοποιεί ένα από τα δύο μέρη, να διασφαλίζεται η δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Οι προτάσεις μας:
-Θα αποτρέψουν τη διαιώνιση του προβλήματος των εκποιήσεων, εφόσον δεν θα εφαρμόζεται η αναποτελεσματική αναστολή εκποιήσεων, που θα προκαλέσει τριγμούς στην κυπριακή οικονομία.
-Θα διασφαλίζουν το δικαίωμα στους δανειολήπτες να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, εάν έχουν επιβληθεί υπερχρεώσεις και εάν η διαδικασία εκποίησης δεν δικαιολογείται.                                                                                 

                 Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 9 Νοεμβρίου 2023

Ανακοινώσεις