Ανάλγητη η άρνηση του τραπεζικού συστήματος να ανακουφίσει δανειολήπτες που υποφέρουν από την αύξηση των δανειστικών επιτοκίων
Τετάρτη 30.08.2023
Τετάρτη 30.08.2023, από Γραφείο Τύπου

Μέχρι και ανάλγητη μπορεί να χαρακτηριστεί η επιμονή του τραπεζικού συστήματος να αρνείται να εξετάσει τρόπους ανακούφισης των δανειοληπτών, που είδαν τη δόση τους να εκτοξεύεται λόγω των απανωτών αυξήσεων των δανειστικών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Με δεδομένο ότι στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, καταγράφεται το πιο ψηλό περιθώριο κέρδους στην Ευρωζώνη, λόγω της μεγάλης διαφοράς των καταθετικών και των δανειστικών επιτοκίων και ότι τα υπερκέρδη των τραπεζών αυξάνονται ακόμα περισσότερο από το επιτόκιο καταθέσεων που οι τράπεζες λαμβάνουν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η ΕΔΕΚ από τον Δεκέμβριο του 2022 είχε καλέσει το τραπεζικό σύστημα να προχωρήσει σε απορρόφηση του 50% της αύξησης των δανειστικών επιτοκίων, προς ανακούφιση δανειοληπτών με στεγαστικά δάνεια ή δάνεια μικρών επιχειρήσεων, που κινδυνεύουν, λόγω της συνεχούς αύξησης των δανειστικών επιτοκίων να καταστούν Μη – Εξυπηρετούμενα.
Εάν, η πρόταση της ΕΔΕΚ γινόταν αποδεκτή σήμερα δεν θα είχαμε χιλιάδες δανειολήπτες να έχουν περιέλθει σε δυσχερέστατη θέση, επειδή έχουν δει τη δόση τους να εκτοξεύεται, σε βαθμό που να δυσκολεύονται αφάνταστα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.
Δυστυχώς, το τραπεζικό σύστημα δεν ενδιαφέρεται να κατανοήσει ότι η αδυναμία χιλιάδων δανειοληπτών να ανταπεξέλθουν στις απανωτές αυξήσεις των δανειστικών επιτοκίων, θα αυξήσει τα Μη – Εξυπηρετούμενα Δάνεια, με αλυσιδωτή συνέπεια την αύξηση των εκποιήσεων περιουσιών και την υπονόμευση της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας.
                                                                                                               

   Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2023
 
 

Ανακοινώσεις