Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά, που το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ λειτουργούν φανερά ή κεκαλυμμένα κατά της προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών
Παρασκευή 14.07.2023
Παρασκευή 14.07.2023, από Γραφείο Τύπου

Για μια ακόμα φορά, οι ηγεσίες του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ, με τη στάση τους στη Βουλή, επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν διάθεση να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τις όποιες αυθαιρεσίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε βάρος των δανειοληπτών.
Και τα δύο κόμματα καταψήφισαν την πρόταση, με την οποία καθορίζεται η αντικειμενική αξία του ενυπόθηκου ακινήτου, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην μειώνεται η αξία του ακινήτου σε βάρος του δανειολήπτη, σε περίπτωση εκποίησης ή απορρόφησης του ακινήτου και επέτρεψαν να διατηρηθεί μια διαδικασία, η οποία αφήνει εκτεθειμένο τον δανειολήπτη.
Επίσης, ο μεν ΔΗΣΥ καταψήφισε και το δε ΑΚΕΛ απείχε, στην πρόταση μας, να αναστέλλεται μέχρι της τελικής απόφασης της δικαιοσύνης, η επιβολή επιβαρύνσεων, τόκων και άλλων επιβαρύνσεων, σε περίπτωση εκποίησης ή απορρόφησης του ακινήτου.
Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά, που το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ λειτουργούν φανερά ή κεκαλυμμένα κατά της προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών.
                                                                              

                              Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 14 Ιουλίου 2023

Ανακοινώσεις