Να αποκλειστεί άμεση ή έμμεση εμπλοκή της Τουρκίας σε οποιοδήποτε ενεργειακό σχεδιασμό
Τετάρτη 31.05.2023
Τετάρτη 31.05.2023, από Γραφείο Τύπου

Ο EastMed ως ενεργειακός διάδρομος, του οποίου η υλοποίηση υποστηρίζεται και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υγροποίηση του φυσικού αερίου και η μεταφορά του από την Κύπρο στην Ευρώπη με στόχο τη συνδρομή στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο για σκοπούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέρος της οποίας μπορεί να εξαχθεί μέσω του Euro Asia Interconnector, είναι οι τρεις επιλογές που η ΕΔΕΚ στήριζε διαχρονικά και συνεχίζει να στηρίζει.
Το ποια επιλογή θα πρέπει να υλοποιηθεί πρώτη, θα πρέπει να αποφασιστεί μετά από ορθολογιστική μελέτη, που θα λάβει υπόψη τον χρόνο υλοποίησης και την οικονομική βιωσιμότητα.
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΔΕΚ αντιτίθεται στην οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπλοκή της Τουρκίας, σε οποιοδήποτε ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς πρόκειται για μια αναξιόπιστη χώρα, που μόνο στόχο έχει την εξυπηρέτηση των επεκτατικών της στρατηγικών.  
 

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 31 Μαΐου 2023

Ανακοινώσεις