Απαιτούνται μελέτες για Διαχείριση Κινδύνων Ζωτικών Υπηρεσιών του κράτους και εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων
Τετάρτη 12.04.2023
Τετάρτη 12.04.2023, από Γραφείο Τύπου

Το εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό με την απώλεια των διακομιστών του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά με την επαναφορά της λειτουργίας των συστημάτων και με την απόφαση για μεταφορά των διακομιστών σε ασφαλή - και σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα - χώρο.
Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει, ανάμεσα σε άλλες και την πολύ σημαντική ανάγκη για τη μελέτη Διαχείρισης Κινδύνων Ζωτικών Υπηρεσιών του ιδίου του κράτους.
Εκεί όπου δεν υπάρχουν, θα πρέπει πάραυτα να γίνουν μελέτες, οι οποίες να εκτιμούν και να προβλέπουν τους κινδύνους για ζωτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις και να καταρτιστούν σχέδια αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων, όπως επίσης και εναλλακτικά σενάρια για όλες τις περιπτώσεις, όπου μπορεί να προκύψουν προβλήματα από οποιονδήποτε λόγο.
Θα πρέπει το κράτος να διασφαλίσει την Υπηρεσιακή Συνέχεια ζωτικών τομέων της λειτουργίας του.
 

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 12 Απριλίου 2023

Ανακοινώσεις