Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας, προοίμιο της χάραξης πανεθνικής πολιτικής
Τρίτη 14.03.2023
Τρίτη 14.03.2023, από Γραφείο Τύπου

Χαιρετίζουμε τη σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας, που αποφασίστηκε κατά την επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Αθήνα, καθώς τη θεωρούμε ως προοίμιο της υλοποίησης της πρότασης της ΕΔΕΚ, για χάραξη πανεθνικής πολιτικής αντιμετώπισης των προκλήσεων που είναι ενώπιον του Ελληνισμού, με πρώτη και πιο επικίνδυνη πρόκληση τον τουρκικό επεκτατισμό και το Κυπριακό πρόβλημα.

Η ΕΔΕΚ, δια του Προέδρου της Μαρίνου Σιζόπουλου, είχε προτείνει από τον Φεβρουάριο του 2021, όταν επισκέφθηκε την Κύπρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τη δημιουργία πανεθνικής γραμμής αντιμετώπισης του τουρκικού επεκτατισμού, μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων αλλά και των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου.

Μίας πανεθνικής πολιτικής, η οποία να εστιάζεται σε τρεις πυλώνες, στον πολιτικό πυλώνα, τον γεωπολιτικό πυλώνα και τον στρατιωτικό πυλώνα.

Σε ότι αφορά τον τρίτο πυλώνα, η ΕΔΕΚ τονίζει ότι επιβάλλεται Ελλάδα και Κύπρος να επανενεργοποιήσουν το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού χώρου, και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση της Ελλάδας θα πρέπει να αντιληφθεί ότι μία αυξημένη αριθμητικά και οπλικά ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, πέρα από την αποτρεπτική ισχύ, θα συμβάλει αποφασιστικά και στην αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Γραφείο Τύπου
14 Μαρτίου 2023

Ανακοινώσεις