Ανακοίνωση Τύπου για την Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης
Τρίτη 24.01.2023
Τρίτη 24.01.2023, από Γραφείο Τύπου

Η Διεθνής Μέρα Εκπαίδευσης καθιερώθηκε με στόχο να λαμβάνονται όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν ότι η εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στο οποίο ο κάθε άνθρωπος έχει πρόσβαση, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις.

Για την ΕΔΕΚ η εκπαίδευση και κύρια η ανθρωποκεντρική εκπαίδευση έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεκδικήσεις αλλά και στις πρωτεραιότητες που έχει θέσει.

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που σε ότι αφορά τα τετράμηνα η ΕΔΕΚ εκτιμά ότι θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η ριζική αναμόρφωση του θεσμού με τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού σχολείου και να λειτουργούν προς όφελος των μαθητών. Διαφορετικά θα πρέπει να τερματιστούν.

Η ανθρωποκεντρική εκπαίδευση εκτιμούμε πως μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από την υλοποίηση των στοχευμένων προτάσεων του ανεξάρτητου υποψηφίου Νίκου Χριστοδουλίδη, τις οποίες στηρίζουμε.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 24 Ιανουαρίου 2023

Ανακοινώσεις