Πρέπει να προχωρήσει η αποκατάσταση της ΑΤΑ
Πέμπτη 19.01.2023
Πέμπτη 19.01.2023, από Γραφείο Τύπου

Με δεδομένη την οικονομική κρίση, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια που παρατηρείται, πρέπει να προχωρήσει η αποκατάσταση της ΑΤΑ.

Για να γίνει αυτό χρειάζεται να διασφαλιστεί η εργατική ειρήνη και η συνεργασία μέσα σε πλαίσιο διαλόγου από όλους τους εμπλεκομένους.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 19 Ιανουαρίου 2023

Ανακοινώσεις