Συγκεκριμένες προτάσεις για άμεση κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών στο πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη
Τετάρτη 28.09.2022
Τετάρτη 28.09.2022, από Γραφείο Τύπου

Η αύξηση του επιδόματος ενοικίου για τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ είναι προς την ορθή κατεύθυνση αλλά δεν λύνει το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών. Πάγια θέση της ΕΔΕΚ ήταν ότι το κράτος έπρεπε να προχωρήσει στην ανέγερση φοιτητικών εστιών. Μάλιστα ο Μαρίνος Σιζόπουλος ήδη από το 2003 είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση γύρω από την αξιοποίηση του Βερεγγάρια για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών.


Σήμερα, η άμεση κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών λόγω της τρομακτικής αύξησης των ενοικίων είναι επιτακτική. Είναι γι’ αυτό τον σκοπό που στο πρόγραμμα του Υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, που στηρίζει η ΕΔΕΚ, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε στην κάλυψη αυτών των αναγκών. Τέτοιες προτάσεις είναι:

  • Προώθηση της ανέγερσης φοιτητικών εστιών.
  • Υλοποίηση μιας ολιστικής πολιτικής για το στεγαστικό με τη συμμετοχή του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και των τραπεζών, με τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη στεγαστική πολιτική του κράτους και θα διαχειρίζεται όλα τα σχετικά προγράμματα.
  • Επιδότηση της μετάβασης των φοιτητών από τις πόλεις διαμονής τους στα Πανεπιστήμια μέσω ειδικών διαδρομών λεωφορείων.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοινώσεις