Η θέση των βουλευτών της ΕΔΕΚ στην Ολομέλεια ακολουθεί την κομματική ιεραρχία. Καμία αντιπαράθεση
Πέμπτη 22.09.2022
Πέμπτη 22.09.2022, από Γραφείο Τύπου

Επειδή κάποια δημοσιεύματα προσπάθησαν να παρουσιάσουν ως αντιπαράθεση την αλλαγή των θέσεων του Βουλευτή Κ. Ευσταθίου και Ανδρέα Αποστόλου στην αίθουσα της Ολομέλειας, ως ΕΔΕΚ οφείλουμε να αναφέρουμε τα εξής: 

 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση του Εκλογικού Συνεδρίου του Κόμματος και τη δικαίωση από τις δικαστικές αποφάσεις, ο Βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου, ως Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ, ιεραρχικά είναι ανώτερος. 

 

Γι' αυτό και δικαιωματικά έπρεπε να γίνει αλλαγή των θέσεων, ως ένδειξη σεβασμού στην κομματική ιεραρχία.  

 

 

Γραφείο Τύπου 

Λευκωσία, 22 Σεπτεμβρίου 2022 

Ανακοινώσεις