Εάν η πρόταση της ΕΔΕΚ υιοθετείτο ήδη από το 2012, αρκετά μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα είχαν μειωθεί, και μεγάλο μέρος των κατόχων αξιογράφων θα είχαν αποκατασταθεί
Δευτέρα 12.09.2022
Δευτέρα 12.09.2022, από Γραφείο Τύπου

Η δικαίωση κατόχου αξιογράφου σε προσφυγή εναντίον τραπεζικού ιδρύματος, είναι μία σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει την αυθαιρεσία των τραπεζιτών και την εξαπάτηση που υπέστησαν οι πολίτες  με αποτέλεσμα να απωλέσουν εκατομμύρια.


Η ΕΔΕΚ υπήρξε το μόνο κόμμα που κατέθεσε, ήδη από 2012, ολοκληρωμένη πρόταση για στήριξη των κατόχων αξιογράφων καθώς και σχετικό ψήφισμα στη Βουλή. Η πρόταση της ΕΔΕΚ προνοούσε:

  • Να εξασφαλισθούν οι πρώτες 100 χιλ. (εκατό) ευρώ όπως συνέβηκε και με τις καταθέσεις.
  • Να γίνει συμψηφισμός δανείων και αξιογράφων. Ο συμψηφισμός να  καλύπτει: (α) δάνεια που έχουν οι εξαπατηθέντες κάτοχοι των αξιογράφων ή συγγενείς πρώτου βαθμού (β) δάνεια τα οποία έχουν εταιρείες στις οποίες οι κάτοχοι των αξιογράφων είναι οι κύριοι μέτοχοι και (γ) δάνεια των οποίων η αποπληρωμή εξαρτάται αποκλειστικά από τους τόκους και το κεφάλαιο των αξιογράφων.
  • Για κάθε αξιόγραφο από το υπόλοιπο πέραν των 100 χιλ. που θα απομείνει να αφαιρεθεί το ποσό των τόκων που ήδη ο κάτοχος έλαβε μέχρι τον Ιούνιο του 2012.Το υπόλοιπο ποσό να αποδοθεί στους κατόχους ή τους κληρονόμους τους σε χρονική περίοδο 5-10 χρόνων σε ετήσιες ισόποσες δόσεις.


Εάν η πρόταση της ΕΔΕΚ υιοθετείτο ήδη από το 2012, αρκετά μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα είχαν μειωθεί, και μεγάλο μέρος των κατόχων αξιογράφων θα είχαν αποκατασταθεί.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοινώσεις