Καθορισμός ειδικών περιοχών απομονωμένων από τις οικιστικές για εγκατάσταση βαριών και οχληρών βιομηχανιών
Πέμπτη 04.08.2022
Πέμπτη 04.08.2022, από Γραφείο Τύπου

Με αφορμή την αναστολή των εργασιών μεταφοράς των ασφαλτικών εργοστασίων στην περιοχή Μιτσερού, επαναφέρουμε την πρόταση που έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό στην κυβέρνηση που στόχο έχει την προστασία των κατοίκων.

Η πρόταση της ΕΔΕΚ προνοεί τον καθορισμό ειδικών περιοχών απομονωμένων από τις οικιστικές για εγκατάσταση βαριών και οχληρών βιομηχανιών και οι οποίες δεν θα μολύνουν το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Στις περιοχές που θα καθοριστούν θα πρέπει να απαγορευθεί η οποιαδήποτε οικιστική ανάπτυξη που θα θέτει υπό αμφισβήτηση την παρουσία τους.

 Η ΕΔΕΚ είναι αντίθετη στην εγκατάσταση των εργοστασίων αυτών σε περιοχές που είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 4 Αυγούστου 2022
 

Ανακοινώσεις