Οι όποιες αποφάσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων όπως η πανδημία, κρίνονται για την ορθότητα τους ή όχι, εκ του αποτελέσματος και όχι εκ της προθέσεως τους
Πέμπτη 20.01.2022
Πέμπτη 20.01.2022, από Γραφείο Τύπου

Αναφορικά με τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την παρεμπόδιση διάδοσης μολυσματικών ασθενειών, η ΕΔΕΚ  επανέλαβε τις θέσεις της οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

1. Η Βουλή έχει κάθε δικαίωμα και πρέπει να προχωρήσει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του νόμου αναφορικά με το πλαίσιο  της έκδοσης των σχετικών διαταγμάτων.

2. Η έκδοση των διαταγμάτων στη βάση της νομοθεσίας αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα της εκτελεστικής εξουσίας. Η ενδεχόμενη εμπλοκή της Βουλής στην έγκριση ή την έκδοση των διαταγμάτων ουσιαστικά θα παραβιάζει τον διαχωρισμό των εξουσιών και την παρέμβαση στο έργο της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά θα οδηγεί και σε αχρείαστη καθυστέρηση της έκδοσης με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στην εφαρμογή των μέτρων και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις στην υγεία των πολιτών.

3. Αναφορικά με τον καθορισμό των μολυσματικών νόσων, θα πρέπει να υπάρχει χαρακτηρισμός αυτών και όχι στη βάση καταλόγου, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη στο άμεσο μέλλον ποιες από αυτές θα χαρακτηρίζονται και ποιες θα αποχαρακτηρίζονται ως τέτοιες.
 

4. Τέλος, οι όποιες αποφάσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων έκτακτων καταστάσεων κρίνονται για την ορθότητα τους ή όχι εκ του αποτελέσματος και όχι εκ της προθέσεως τους.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 20 Ιανουαρίου 2022

Ανακοινώσεις