Η Κύπρος και η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζουν το ζήτημα του EastMed από την γεωπολιτική του πτυχή, που είναι και η πλέον σημαντική
Τρίτη 18.01.2022
Τρίτη 18.01.2022, από Γραφείο Τύπου

Η Κύπρος και η Ελλάδα δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν το ζήτημα του αγωγού EastMed μόνο από την οικονομική και ενεργειακή  του πτυχή αλλά χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη η γεωπολιτική του πτυχή, που είναι και η πλέον σημαντική.

Την ίδια στιγμή, με αφορμή τις δημόσιες συζητήσεις που γίνονται σχετικά με την εμπλοκή της Τουρκίας στα ενεργειακά ζητήματα, θέση της ΕΔΕΚ είναι πως δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να δεχθούμε να εμπλακεί η Τουρκία άμεσα ή έμμεσα στην εκμετάλλευση του Φυσικού Αερίου της περιοχής δεδομένου  ότι η Συνθήκη της Λωζάνης καθόρισε με ακρίβεια τα εξωτερικά σύνορα της Τουρκίας.

Ως εκ τούτου δεν πρέπει σε μια κατοχική δύναμη με σαφείς επεκτατικούς στόχους να επιτρέψουμε κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο να υλοποιήσει τον στόχο της για διαφοροποίηση της Συνθήκης της Λωζάνης.
Στη βάση αυτής της λογικής, στην περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο EastMed, να διαμορφώσουμε και εναλλακτικά σενάρια ίδιας γεωπολιτικής σημασίας, στο πλαίσιο συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2022

Ανακοινώσεις