Τα PCR που γίνονται στους μαθητές όλων των βαθμίδων πρέπει να γίνονται δωρεάν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να προχωρήσουν αμέσως στις δέουσες ενέργειες
Τρίτη 18.01.2022
Τρίτη 18.01.2022, από Γραφείο Τύπου

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να προβούν στις δέουσες ενέργειες ώστε η εξέταση PCR για σκοπούς αποδέσμευσης μαθητών (που είναι στενές επαφές ή κρούσματα) να γίνεται δωρεάν.

Είναι αδιανόητο οι οικογένειες να επωμίζονται και το κόστος των PCR το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο.
Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαλλάξει τους γονείς από αυτό το οικονομικό βάρος.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2022

Ανακοινώσεις