Μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το ΦΠΑ να επιβάλλεται μόνο επί της κατανάλωσης του ηλεκτρισμού και όχι επί του συνόλου των χρεώσεων του λογαριασμού
Πέμπτη 04.11.2021
Πέμπτη 04.11.2021, από Γραφείο Τύπου

Το θέμα της αύξησης της τιμής των καταναλωτικών αγαθών που επηρεάζεται σημαντικά από την αύξηση της τιμής του ρεύματος, επιβεβαιώνει πως η ρύθμιση της τιμολογιακής πολιτικής για το ηλεκτρικό ρεύμα είναι σημαντικό να γίνει άμεσα και να αφορά το σύνολο των καταναλωτών. Ειδικότερα, διεκδικούμε:

  • Μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ.
  • Το ΦΠΑ να επιβάλλεται μόνο επί της κατανάλωσης του ηλεκτρισμού και όχι επί του συνόλου των χρεώσεων του λογαριασμού.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 4 Νοεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις