Η τελική στάση της ΕΔΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις αρχές του κόμματος μακριά από συναλλαγές
Παρασκευή 04.06.2021
Παρασκευή 04.06.2021, από Γραφείο Τύπου

Η εκλογή του Προέδρου της Βουλής είναι μία ύψιστης σημασίας πολιτειακή διαδικασία, δεδομένου ότι είναι ο δεύτερος τη τάξει πολιτειακός αξιωματούχος.
Ως εκ τούτου το πρόσωπο που θα εκλεγεί πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια:

  • Πολιτικό παρελθόν και ικανότητες.
  • Εντιμότητα και ήθος.
  • Ικανότητα διαχείρισης σοβαρών κοινοβουλευτικών θεμάτων.
  • Εμπειρία.

Η ΕΔΕΚ στη βάση των πιο πάνω δεν προτίθεται να εμπλακεί σε παζάρια συναλλαγής για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων.
Η τελική στάση της ΕΔΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις αρχές του κόμματος για το συμφέρον της πατρίδας μας και του λαού μας.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 3 Ιουνίου 2021
 
 
 

Ανακοινώσεις