Καταθέσαμε τροπολογίες που προστατεύουν τους δανειολήπτες. Ανάλογα με την υιοθέτηση ή όχι των τροπολογιών της ΕΔΕΚ θα καθοριστεί η τελική μας θέση για τις κρατικές εγγυήσεις
Δευτέρα 19.04.2021
Δευτέρα 19.04.2021, από Γραφείο Τύπου

Δήλωση Προέδρου Κ.Σ. ΕΔΕΚ Μαρίνου Σιζόπουλου για τις κρατικές εγγυήσεις

Αναφορικά με το Νομοσχέδιο για τις Κρατικές Εγγυήσεις, από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα ήθελα να σημειώσω τα εξής. Λόγω ακριβώς της μέχρι σήμερα συμπεριφοράς του Τραπεζικού Τομέα και των όσων μέχρι σήμερα έχουμε βιώσει σε βάρος κυρίως των δανειοληπτών, τόσο με τις υπερχρεώσεις όσο και με τον δανεισμό, όσο και με τα θέματα των εκποιήσεων, από την πλευρά της ΕΔΕΚ από τον περασμένο Απρίλιο, όταν για πρώτη φορά τέθηκε προς συζήτηση το συγκεκριμένο ζήτημα, είχαμε δηλώσει ακριβώς τις σοβαρές μας επιφυλάξεις. Γι’ αυτό είχαμε προτείνει στην κυβέρνηση εναλλακτικούς τρόπους στήριξης των αυτοτελώς εργαζομένων και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία και συγκεκριμένα:

  • ένα μέρος να καλυφθεί απ’ ευθείας από πλευράς του κράτους με ειδικές χορηγίες και
  • ένα υπόλοιπο μέρος, μέσα από ένα έμμεσο δανεισμό, που θα είχε σχέση με ετεροχρονισμένη καταβολή ποσού που αφορούσε το ηλεκτρικό ρεύμα, τις κοινωνικές ασφαλίσεις για το ΦΠΑ.

Έτσι ώστε αφενός μεν οι επηρεαζόμενοι να μην επιβαρύνονται με τόκους και υπερχρεώσεις, αλλά και το κράτος να μην έχει απώλεια εσόδων, δεδομένου ότι αυτά τα λεφτά θα μπορούσε να τα πάρει στη συνέχεια σε ισόποσες δόσεις μετά τη λήξη της πανδημίας.

Σήμερα συζητούμε ξανά το καινούργιο προσχέδιο που αφορά τις κρατικές εγγυήσεις.

Υπάρχουν όμως σοβαρά ζητήματα τα οποία χρήζουν διερεύνησης, διαλευκάνσεις, προτού από την πλευρά της ΕΔΕΚ αποφασίσουμε να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Και συγκεκριμένα:

  • το γεγονός ότι παραχωρείται στις τράπεζες και πάλι το δικαίωμα να επιλέγουν σε ποιους δανειολήπτες θα δίνουν το δάνειο και σε ποιους όχι,
  • σε ποιους δανειολήπτες θα ζητούν ενυπόθηκη εξασφάλιση για την παραχώρηση του δανείου και σε ποιους θα παραχωρούν χωρίς εξασφάλιση.
  • Καθώς επίσης το γεγονός ότι το 70%-30% σε περίπτωση μη εξυπηρετούμενου δανείου που θα κληθεί το κράτος να καταβάλει, 70% δηλαδή το κράτος και 30% η τράπεζα, είναι ένα ποσό που στις περιπτώσεις των μη εξασφαλισμένων δανείων ενδεχομένως να αποτελέσει ακόμα ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο θα πρέπει άμεσα και γρήγορα να το διαχειριστούμε.

Ως εκ τούτου από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες τροπολογίες οι οποίες θα τεθούν προς συζήτηση και ανάλογα με την υιοθέτηση ή όχι των τροπολογιών θα καθοριστεί και η τελική θέση του κόμματος σε ότι αφορά την ψήφιση ή όχι του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 19 Απριλίου 2021

Ανακοινώσεις