Πρέπει να επιμένουμε σε εμπλοκή της ΕΕ και σε διασφάλιση της κατοχύρωσης λύσης που να οδηγεί σε ένα κράτος, δημοκρατικό και ευρωπαϊκό, και σε έναν λαό
Κυριακή 04.04.2021
Κυριακή 04.04.2021, από Γραφείο Τύπου

 

Αμέσως μετά την τέλεση του μνημόσυνου του πρωτομάρτυρα της Δημοκρατικής Αντίστασης Κόκου Φωτίου, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ δήλωσε:

«Λόγω των κινδύνων που ελλοχεύουν από την σύγκληση της άτυπης Πενταμερούς διάσκεψης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση κατά την άποψη μας θα πρέπει σταθερά να επιμείνουν η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την διαδικασία να αποσκοπεί σε συγκεκριμένους στόχους όπως την διασφάλιση ότι η λύση:

  • θα κατοχυρώνει ένα κράτος δημοκρατικό, ευρωπαϊκό, με έναν λαό,
  • θα κατοχυρώνει πλήρως τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις εθνοτικές ή θρησκευτικές,
  • θα κατοχυρώνει επίσης την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια χωρίς παρεκκλίσεις και τέλος,
  • ότι δεν θα επιτρέψει την υιοθέτηση πρωτογενούς Ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Αυτοί θα πρέπει να είναι οι σταθεροί και αμετάθετοι  στόχοι της κυβέρνησης εάν όντως φιλοδοξούμε η παρουσία της ΕΕ να είναι εποικοδομητική και θετική σε αυτή την προσπάθεια». 

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ έχει υπόψη του προσπάθεια από την τουρκική πλευρά να διεκδικήσει παρεκκλίσεις από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, ο Μ. Σιζόπουλος απάντησε: 

«Είναι σταθερός και πάγιος ο στόχος της Τουρκίας για εφαρμογή πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Κεκτημένου στην Κύπρο, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα μελλοντικά εναρμόνισης και ενσωμάτωσης με καινούργιους θεσμούς της ΕΕ καθώς επίσης και την μονιμοποίηση μόνιμων παρεκκλίσεων οι οποίες ουσιαστικά θα συνιστούν παραβίαση πολιτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αυτή την περίοδο όπου η Τουρκία επιδιώκει μέσα από την άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη, πέραν από την κατοχύρωση της πολιτικής ισότητας στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας να κατοχυρώσει και την κυριαρχική ισότητα, ένα στοιχείο που της δίνει την δυνατότητα στο μέλλον ενδεχομένως να προχωρήσει ανάλογα με τις συνθήκες και σε νόμιμη ανακήρυξη τουρκικού κράτους στη Κύπρο».

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 4 Απριλίου 2021

Ανακοινώσεις