Η αναφορά γερμανικής εφημερίδας στον East Med επιβεβαιώνει τη σημασία του και δικαιώνει την ΕΔΕΚ που είχε προβάλει την σπουδαιότητα του East Med, σε αντίθεση με άλλες πολιτικές δυνάμεις που πρόβαλλαν την μεταφορά φυσικού αερίου στην Ε.Ε. μέσω Τουρκίας
Σάββατο 29.12.2018
Σάββατο 29.12.2018, από Γραφείο Τύπου

Η εκτενής αναφορά της έντυπης έκδοσης της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt για τον αγωγό East Med επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητά του και δικαιώνει τις θέσεις που εδώ και χρόνια η ΕΔΕΚ είχε προβάλει αναφορικά με την σπουδαιότητα του East Med, σε αντίθεση με άλλες πολιτικές δυνάμεις που πρόβαλλαν την επιλογή μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην Ε.Ε. με αγωγό μέσω Τουρκίας.

Για την ΕΔΕΚ η  κατασκευή του East Med αναβαθμίζει γεωστρατηγικά την Κύπρο και την Ελλάδα, δεν αναβαθμίζει τον αντίστοιχο ρόλο της Τουρκίας και δημιουργεί νέα ενεργειακά δεδομένα στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου αφού εμπλέκει στην εκμετάλλευση του Φυσικού Αερίου και άλλες ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες και προσφέρει μίας μορφής ενεργειακής επάρκειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσφορά ενεργειακής επάρκειας σε ισχυρές χώρες της Ε.Ε. συμβάλλει στην διαφοροποίηση των συμφερόντων των χωρών αυτών με την Τουρκία.

Αυτά είναι στοιχεία τα οποία από τη στιγμή που θα αξιοποιηθούν σωστά μπορεί να συμβάλουν θετικά στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού στη βάση μιας δημοκρατικής και λειτουργικά βιώσιμης λύσης.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία,  29 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοινώσεις