Μυριάνθους Ηλίας
Βουλευτής Πάφου
Ευσταθίου Κωστής
Βουλευτής Λευκωσίας
Αναστασίου Ιωσήφ
Πρόεδρος ΔΕΟΚ
Σολομωνίδης Μορφάκης
Γενικός Διευθυντής ΕΔΕΚ