Λυσσαρίδης Βάσος
Επίτιμος Πρόεδρος
Μυριάνθους Ηλίας
Βουλευτής Πάφου
Σολομωνίδης Μορφάκης
Γενικός Διευθυντής
Αναστασίου Ιωσήφ
Πρόεδρος ΔΕΟΚ