Μυριάνθους Ηλίας
Βουλευτής Πάφου
Αναστασίου Ιωσήφ
Πρόεδρος ΔΕΟΚ
Σολομωνίδης Μορφάκης
Γενικός Διευθυντής ΕΔΕΚ