Μυριάνθους Ηλίας
Βουλευτής Πάφου
Σολομωνίδης Μορφάκης
Γενικός Διευθυντής
Αναστασίου Ιωσήφ
Πρόεδρος ΔΕΟΚ
Χριστοδούλου Τάκης
Πρόεδρος Νέας Αγροτικής Κίνησης