Το πολυδιάστατο του φαινομένου της υπογεννητικότητας, απαιτεί τη χάραξη και εφαρμογή πολυδιάστατης πολιτικής
Πέμπτη 04.07.2024
Πέμπτη 04.07.2024, από Γραφείο Τύπου

Οι προτάσεις της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, είναι στη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως αγγίζουν μόνο μία πτυχή αυτού του επικίνδυνου φαινομένου, που απειλεί την κοινωνία, την οικονομία και τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της υπογεννητικότητας και οι αρνητικές επιδράσεις της σε πολλές πτυχές, απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση, η οποία θα προέλθει από ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων και λύσεων, που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που υποθάλπουν την υπογεννητικότητα.
Η ΕΔΕΚ θα προτείνει σύντομα στην κυβέρνηση πακέτο προτάσεων, το οποίο θα επιδιώκει να αμβλύνει τις γενεσιουργές αιτίες του φαινομένου και το οποίο θα κινείται γύρω από:

  • Την παροχή οικονομικών κινήτρων για την απόκτηση πέραν των δύο παιδιών
  • Τη διασύνδεση της απόκτησης παιδιών με το συνταξιοδοτικό, δηλαδή την ηλικία συνταξιοδότησης
  • Την αναθεώρηση των εργασιακών σχέσεων, έτσι ώστε:
    i. Η μητέρα να μπορεί να συνδυάζει τον γονικό ρόλο με την ενεργό συμμετοχή της στην αγορά εργασίας
    ii. Μισθολογική αναβάθμιση στον ιδιωτικό τομέα και βελτίωση όρων και συνθηκών εργασίας
  • Τον αισθητό εμπλουτισμό με μέτρα, της Στεγαστικής Πολιτικής
  • Την αύξηση της κοινωνικής φροντίδας και της κοινωνικής στήριξης, κυρίως των μητέρων

Το πολυδιάστατο του φαινομένου της υπογεννητικότητας, απαιτεί τη χάραξη και εφαρμογή πολυδιάστατης πολιτικής.


 Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 4 Ιουλίου 2024

Ανακοινώσεις