Σειρά ερωτημάτων και προβληματισμών για τον Great Sea Interconnector
Πέμπτη 04.07.2024
Πέμπτη 04.07.2024, από Γραφείο Τύπου

Σειρά ερωτημάτων προκαλούνται εύλογα, σε ότι αφορά το έργο Great Sea Interconnector, τα οποία η ΕΔΕΚ θεωρεί πως πρέπει να απαντηθούν και να ληφθούν υπόψη τα ζητήματα που ενδεχομένως προκύπτουν.
Ένα από αυτά είναι το ενδεχόμενο πιθανής εξουδετέρωσης της ντόπιας παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, λόγω υπερπαραγωγής και διοχέτευσης στην κυπριακή αγορά φθηνότερου κόστους ενέργειας χωρών, που θα είναι συνδεδεμένες με τον Great Sea Interconnector.
Η επέκταση της πιο πάνω πιθανότητας είναι να δημιουργηθεί μονοπωλιακό περιβάλλον στην αγορά ενέργειας και η Κύπρος να καταλήξει εξαρτώμενη από πηγές ενέργειες εκτός Κύπρου.
Η ΕΔΕΚ δεν παραγνωρίζει τη γεωπολιτική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης και δεν διαφωνεί να υπάρξει ηλεκτρική διασύνδεση, η οποία να συνδράμει τις συνδεδεμένες χώρες σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
Ωστόσο, θεωρούμε ότι τα πιο πάνω ερωτήματα είναι καίριας σημασίας και πρέπει να απαντηθούν.
 

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 4 Ιουλίου 2024

Ανακοινώσεις
Γραφείο Τύπου
|
Δευτέρα 24.06.2024